Historiske endringer i kriteriene Årets hunder NVK og NVC

Reglene for beregning av poeng for hederspriser og vandrepremier er endret en rekke ganger på RS, sist i 2024.

Dette er gjeldende kriterier fra 2024.

Under finner du tidligere kategorier og kriterier:

Årets Allroundhund NVK

Endret fra Årets jakthund til Beste vorstehhund: 

Tildelingen skjer på grunnlag av resultatene i 4 prøvetyper. Kun beste resultat i hver prøvetype teller. Det gis 3 poeng for 1.pr. AK, UK eller plassering i VK, 2 poeng for 2. pr. AK eller UK og 1 poeng for 3. pr. Dersom en hund blir premiert ved 3 prøvetyper  fordobles poengsummen. Ved premiering i alle 4 prøvetyper tredobles poengsummen. Ved poenglikhet har jaktrådet avgjørelsen ved vurdering av årets samlede resultat. Premien er evigvandrende, men det utdeles en miniatyr til odel og eie hver år.  

Endret i 1988 til Årets Allroundhund: 

Vinner er den med høyest poengsum etter NVC-reglene. Beste resultat fra minimum 3 prøvegrener, maks 5 prøvegrener. Prøvegrenene er høyfjell høst, vinter, skog, lavland, fullkombinert og samlekombinert dvs. seks grener i Norge. Hvis det står likt, vinner yngste hund. 

Endret RS 1996:

Tildelingen skal skje på grunnlag av de 5  prøvegrenene: Høyfjell, skog, lavland, vinter og kombinert (fullkombinert eller samlekombinert).

Endret RS 2011:

Minimum premiert i 4 prøvegrener i AK/VK, og apport skal være én av grenene.

Endret RS 2012:

Minimum premiert i 4 prøvegrener i AK/VK.

Endret RS 2013:

Minimum premiert i 4 prøvegrener i AK/VK. Apport skal være én av grenene. 

Endret RS 2017:

Minimum premiert i 3 prøverener i AK/VK. Prøvegrenene er høyfjell høst, vinter, skog, lavland, fullkombinert og apport. Det samles poeng etter de til enhver tid gjeldende regler for championatpoeng i NKK. Kun høyeste premie i hver gren teller.  

Endret RS 2019: 

Minimum premiert i tre prøvegrener. Prøvegrenene er høyfjell høst, vinter, fullkombinert, lavland,  skog og apport. Det samles poeng etter de til enhver tid gjeldende regler for championatpoeng i NKK.  Kun høyeste premie i hver gren teller. Ved poenglikhet vinner: 1. Den hund som er premiert i flest grener 2. Hvis det står likt vinner den hund med høyeste enkelt poeng. 3. Hvis det fortsatt står likt vinner yngste hund.

Nye katgorier og kriterier vedtatt på RS 2024.

Årets Unghund Allround NVC

Tidligere Jegertunets Vandrepremie.

Tildeles eier av unghund som har oppnådd høyeste poengsum ved årets kombinerte jaktprøver (samlekombinert og fullkombinert). Ved poenglikhet går den hund foran som har høyest poengsum på felt. Ved fortsatt poenglikhet vinner yngste hund. 

Endret 2007 i forbindelse med innføring av NVC il Årets Unghund Allround  

Endret RS 2011: Minimum premiert i 3 prøvegrener i UK og apport skal være én av grenene.  

Endret RS 2012: Minimum premiert i 3 prøvegrener i UK. 

Endret RS 2013: Minimum premiert i 3 prøvegrener i UK og apport skal være én av grenene. 

Endret RS 2016: Minimum premiert i 2 prøvegrener i UK. 

Endret RS 2017: Minimum premiert i to prøvegrener der apport må være den ene. Prøvegrenene er høyfjell høst, vinter, fullkombinert, lavland og apport. Det gis 2 poeng for apport sammen med feltpremie kun første gang. Ved flere 1.UK apport gis det 1 poeng sammen med feltpremie. Hvis det står likt vinner yngste hund.

Nye kategorier og kriterier vedtatt på RS 2024.

Årets Strihår Allround AK/VK, NVC

Tidligere Jegerens Vandrepremie.

Tildeles sier av den stående fuglehund som har oppnådd høyest poengsum uansett klasse på årets kombinerte jaktprøver (samlekombinert og fullkombinert). Ved poenglikhet går den hunden foran som har høyest poeng på felt. Ved fortsatt poenglikhet vinner yngste hund. 

Endret 2007 i forbindelse med innføring av NVC  til Årets Strihår Allround AK/VK. 

Endret RS 2016: Minimum premiert i 3 prøvegrener i AK/VK.

Endret RS 2017: Minimum premiert i 3 prøvegrener der apport må være den ene. Prøvegrenene er høyfjell høst, vinter, fullkombinert, lavland og apport. Det gis 2 poeng for apport sammen med feltpremie kun første gang. Ved flere 1.AK apport gis det 1 poeng sammen med feltpremie. Hvis det står likt vinner yngste hund. 

Nye kategorier og kriterier vedtatt på RS 2024.

Årets Korthår Allround AK/VK, NVC

Tidligere Mesterskapshalsbåndet. For årets beste resultat i kombinert prøve, dog minim. 1 AK. Ved poenglikhet tildeles halsbåndet til samtlige.

Endret 2007 i forbindelse med innføring av NVC til Årets Korthår Allround AK/VK.

Endret RS 2011: Minimum premiert i 4 prøvegrener i AK/VK. Apport skal være én av grenene.

Endret RS 2011: Minimum premiert i 4 prøvegrener i AK/VK. Apport skal være én av grenene.

Endret RS 2012: Minimum premiert på 4 prøvegrener i AK/VK.

Endret RS 2013: Minimum premiert i 4 prøvegrener i AK/VK . Apport skal være én av grenene.

Endret RS 2016: Minimum premiert i 3 prøvegrener i AK/VK.

Endret RS 2017: Minimum premiert i 3 prøvegrener der apport må være den ene. Prøvegrenene er høyfjell høst, vinter, fullkombinert, lavland og apport. Det gis 2 poeng for apport sammen med feltpremie kun første gang. Ved flere 1.AK apport gis det 1 poeng sammen med feltpremie. Hvis det står likt vinner yngste hund.

Nye kategorier og kriterier vedtatt på RS 2024.

Årets Skogsfuglhund NVC

Tidligere Kennel Homanskogens Vandrepremie.

Tildeles beste korthårede vorstehhund med 1. pr. skogsfuglprøve arrangert av NVK eller NKK. Måtte tidligere  vinnes 3 ganger av samme eier. 

Endringer 1978: Kan vinnes på en hvilken som helst skogsfuglprøve arrangert av klubb som samarbeider med NKK. Når det er flere kandidater, avgjør styret hvilken hund som skal ha premien. 1. pr. oppnådd på NVKs prøver går da foran, og av slike prioriteres den som er oppnådd på den mest tradisjonsrike prøve. Hvis det fortsatt er tvil, tas det hensyn også til hundens øvrige prestasjoner på skogsfuglprøve samme år. 

Oppsatt på ny i 1979. Premien er nå evigvarende. 

Endret 2007: Endret i forbindelse med innføring av NVC til Årets Skogsfuglhund.

Presisering RS 2018: Kun skogsfuglprøver teller.

Nye kategorier og kriterier vedtatt på RS 2024.

Årets Vinterhund AK/VK, NVC

Tidligere Rypeviddas Pokal. Tildeles beste hund ved de nordnorske prøver i kalenderåret etter nærmere oppsatte statutter. Minimums krav 2.AK. Pokalen vinnes til odel og eie når eier har fått tre napp i pokalen, med tre forskjellige hunder.

Endret 2007 i forbindelse med innføring av NVC til Årets Vinterhund AK/VK.

Nye kategorier og kriterier vedtatt på RS 2024.

Årets Unghund Vinter, NVC

Tidligere Show II-pokalen. Tildeles beste vorstehhund med 1.UK på lavlandsprøve arrangert av NVK. Endring i 1978: Tildeles beste vorstehhund med 1. UK på årets lavlandsprøver. Er det flere kandidater, avgjøres tildelingen av styret.

Endret  2007 i forbindelse med innføring av NVC til Årets Unghund Vinter

Nye kriterier vedtatt på RS 2024.

Årets Unghund Høst NVC

Tidligere Engelstads Vandrepremie. Tildeles beste vorstehhund med 1.pr. UK på høyfjellsprøve. Til odel og eie etter å være vunnet 3 ganger av samme eier. Endret 1978: Tildeles den vorstehunghund som har gjort den beste innsats på høyfjellet i løpet av året. Styrets vurdering, gjerne etter poeng-systemet 1, 2, 3 og 4 poeng for henholdsvis 3., 2., 1. og 1. pr. UK med ÆP.

Endret 2007 i forbindelse med innføring av NVC til Årets Unghund Høst

Nye kategorier og kriterier vedtatt på RS 2024.

Årets Høyfjellshund AK/VK, NVC

Tidligere H. Finnis Vandrepremie. Tildeles beste premierte vorstehhund i VK på NVKs høyfjellsprøve. Må vinnes 3 ganger. 

Endret 2007 i forbindelse med innføring av NVC til Årets Høyfjellshund AK/VK Høst

Nye kategorier og kriterier vedtatt på RS 2024.

Her finner du oversikt over hvilke hunder som har fått vandrepremier i NVK og NVC.