Kontakt Hordaland

Her finn du kontaktinformasjon for styret i NVK Hordaland for 2020. Vårt distrikt omfattar Hordaland og Sogn og Fjordane.

Distriktsrepresentant/webansvarleg:  Mette Eknes

Styremedlem: Øistein Strømme

NVK HORDALAND logo

Styremedlem: Kjersti Follesøy

Styremedlem: Anne Karine Midtbø

Styremedlem: Kari Skålevik

Styremedlem: Anne Grete Langeland

Revisor:  Rickard Koester
Vararevisor:   Mira Donovan

Valgkomité:

Lorenzo Wiese Hansen

Endre Gunnar Bergesen

Børge Follesøy