Høring om nye årspremier

Høring om nye årspremier

Hovedstyret har gjennomgått regelverket for priser som klubben deler ut. Høringsfrist er 8. januar.

Høring: Regelverk for tildeling av vandrepremier NVK og årspremier NVC / hederspriser NVK

Frist 8. januar via ditt distrikt

Høring

Regelverk for tildeling av vandrepremier NVK og årspremier NVC / hederspriser NVK

På Representantskapsmøte for Norsk Vorstehhundklubb 2022, sak 016/23, ble det vedtatt å etableres en prosjektgruppe med formål å:

  • Klargjøre hensikten med å tildele årspremier.
  • Å vurdere omfanget av årlige priser opp mot allsidighet og aktivitet.
  • Forenkle/klargjøre regelverket for tildeling.

Høringsforslag

Gruppen som har arbeidet med dette har kommet frem til et forslag som hovedstyret sender ut til distriktene på høring. (Se vedlegg)

Hensikten med høringen er å få tilbakemeldinger på forslaget til det nye regelverket fra distriktsklubbene. Hovedstyret ønsker å  innhente synspunkter, argumenter, konsekvenser og ønsker. Tilbakemeldingene fra distriktene er viktig for at saksgrunnlaget for behandlingen på DK/RS skal bli best mulig.

Hovedstyret ber distriktene om skriftlig tilbakemelding innen 8. januar til post@vorsteh.no  Merk e-posten med: Svar på høring regelverk for tildeling av vandrepremier NVK og årspremier NVC

Last ned PDF:

Høringsnotat Forslag nytt regelverk for tildeling av årspremier