Husk å nominere til NVKs priser for avl, oppdrett og utstilling

Fristen for å nominere gode avlshunder og flinke oppdrettere til disse prisene går ut ved årskiftet.

NVK logo

NVKs Avlspriser og Oppdretterpriser er INGEN konkurranse, men hederstegn til hunder som gjennom deres avkoms meritter har vist at de er gode nedarvere av de egenskapene som er vesentlige for en vorstehhund, og til oppdrettere som har levert hunder som har oppnådd høye premier.

Avlsprisen

Alle som har, eller har hatt, avlshunder som har gitt en rekke gode avkom, kan søke om Avlsprisene

Søknad med oversikt over tellende avkoms meritter må være Avlsrådet i hende innen nyttår. E-post: avl@vorsteh.no.

Utstillingspris

NVK opprettet i 2019 prisen for Årets jaktpremierte utstillingshund. Her kan kun én hund vinne i hver rase.

Oppdretterprisen

Oppdretterprisen er en hedersbevisning og et kvalitetstempel som tildeles de oppdrettere som har avlet gode og sunne hunder som har oppnådd premieringer på jaktprøve. Oppdretterprisen kan tildeles flere ganger til samme oppdretter, men poeng fra et avkom kan kun brukes en gang. Som et bevis for prestasjonene kan oppdretteren bli hedret med NVKs Oppdretterpris på årsmøtet.

Premieringene må være fra en stambokført norsk prøve og kun et resultat per avkom kan regnes med. Unntak: VM-vinner gis det samme som NM-vinner: 2 poeng for tittelen. Samtlige avkom som skal regnes med, skal være avlsgodkjente. Minimums poengsum for å kvalifisere til prisen er 30 p. Poengene regnes ut fra tabell nedenfor:

Premiering  Poeng

1.UK

6

1.AK

6

1.VK

6

2.VK

5

3.VK

4

 

CK gir 1 poeng tillegg. Cacit/ÆP og Fullkombinert gir 2 poeng tillegg. NM-tittel gir 2 poeng. Vinner av høystatusløp gir 2 poeng.

Oppdrettere er selv ansvarlige for å sende inn resultater til jaktrådet innen årsskiftet. Resultatene skal ikke vere eldre enn 10 år. Alle avkom i 10-årsperioden er tellende, selv om de er fra forskjellige kull/tisper.

Fristen for å melde inn resultater er 31.12 hver år. Nominasjonen sendes jaktrådet ved leder Rune Mikalsen, e-post: jakt@vorsteh.no .

Les mer om kriteriene og poengberegning for NVKs oppdretterpriser her.

Det er NVKs jaktråd og avlsråd som deler ut prisene.