Slik melder du på til NVKs priser for avl, oppdrett og utstilling

Her finner du kriteriene. Påmeldingsfristen er ved årsskiftet.

NVK logo

NVKs Avlspriser og Oppdretterpriser er INGEN konkurranse, men et hederstegn til hunder som gjennom deres avkoms meritter har vist at de er gode nedarvere av de egenskapene som er vesentlige for en vorstehhund, og til oppdrettere som har levert hunder som har oppnådd høye premier.

NVKs utstillingspris er en konkurranse, der vi kårer årets vakreste jaktpremierte vorsteher, én i hver rase.

Avlsprisen

Alle som har, eller har hatt, avlshunder som har gitt en rekke gode avkom, kan søke om Avlsprisen. Det kan deles ut flere avlspriser hvert år.

Søknad med oversikt over tellende avkoms meritter må være Avlsrådet i hende innen 31.12.2023. E-post: avl@vorsteh.no.

Oppdretterprisen

Oppdretterprisen er en hedersbevisning og et kvalitetstempel som tildeles de oppdrettere som har avlet gode og sunne hunder som har oppnådd premieringer på jaktprøve. Oppdretterprisen kan tildeles flere ganger til samme oppdretter, men poeng fra et avkom kan kun brukes en gang. Som et bevis for prestasjonene kan oppdretteren bli hedret med NVKs Oppdretterpris.

Fristen for å melde inn resultater er 31.12.2023. Nominasjonen sendes jaktrådet ved leder Rune Mikalsen, e-post: jakt@vorsteh.no

Les mer om kriteriene og poengberegning for NVKs oppdretterpriser her.

Utstillingspris

NVK opprettet i 2019 prisen for Årets jaktpremierte utstillingshund. Her kan kun én hund vinne i hver rase. Frist 31.12.2023.

Det er NVKs jaktråd og avlsråd som deler ut prisene under festmiddagen på DK/RS i februar hvert år.