Innkalling og sakspapirer til RS 2021

Innkalling og sakspapirer til RS 2021

Innkalling og sakspapirer til RS 6.juni

Her er sakspapirene til Representantskapsmøte som avholdes på TEAMS søndag 6. juni.
På grunn av korona situasjonen har ikke alle distriktene avhold årsmøtet, derfor er det noen mangler i dokumentet når det gjelder valgkomiteene og nye distriktskontakter.

 

Innkalling og sakspapirer RS 2021