Innkalling til årsmøte NVK Møre og Romsdal

Velkommen til årsmøte 4.1.2023 på Skaret.

SAKSLISTE
1. Åpning av møtet
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenning av innkallingen og saksliste
6. Gjennomgang og godkjenning av årsberetningen
7. Gjennomgang og godkjenning av regnskap og revisjonsberetningen
8. Innkomne forslag
9. Budsjett
10. Valg
Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
Alle papirer blir lagt ut, senest 2 uker før møtet.
Det vil bli enkel servering med kaffe og kake.
Velkommen!