Innkalling til årsmøte 2019 NVK OA

Innkalling til årsmøte 2019 NVK OA

Sett av kvelden tirsdag 17. desember til årsmøte. Vi møtes på Nordre Lindeberg gård kl.19.00. Adressen er Strømsveien 350, 1018 Oslo

Innkalling til årsmøte 2019

Sted: Nordre Lindeberg gård (4H-gården), Strømsveien 350, 1018 Oslo

Saksliste:

  1. Åpning av møtet
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av en referent
  4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen, samt å fungere som tellekorps på møtet
  5. Godkjenning av innkalling og saksliste
  6. Gjennomgang og godkjenning av årsberetningen
  7. Gjennonomgang og godkjenning av regnskap og revisjonsberetning
  8. Innkomne forslag: – Avlskriterier for KV    ,  – Finansiering av DM
  9. Budsjett 2020
  10. Valg

 

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

Alle papirer blir lagt ut etter hvert som de blir klare, og senest 2 uker før møtet.

Enkel servering!

Velkommen!