Innkalling til Digitalt RS 6. juni

Innkalling til Digitalt RS 6. juni

Styret i NVK har besluttet at årets Representantskapsmøte må avvikles på nett som følge av smittesituasjonen.

Datoen for Representantskapsmøtet (RS) blir søndag 6. juni, som tidligere varslet.
Egen innkalling blir sendt ut fra sekretær på e-post til alle distrikter.
Møtet blir avviklet som et Teams-møte, og egen info om påmelding osv. kommer. Det er fint om deltakerne fra hvert distrikt vurderer om de kan sitte sammen.

Kun saker som er oppført på dagsorden kan behandles på RS. Forslag til saker må være styret i hende innen 5 uker før møtedato, det vil si innen 2. mai. Reglene er beskrevet i klubbens lover.

Møtepapirene blir tilgjengelig på nett senest to uker før RS.

Valgkomiteen vil også ha forslag innen 2. mai. I år skal det blant annet velges ny leder, ny nestleder og ny leder for avlsrådet. Det er verdt å merke seg at klubbens lover som hovedregel ikke tillater benkeforslag under møtet på navn som ikke er fremmet i forkant, slik at navn på kandidater må spilles inn til valgkomiteen. Leder i valgkomiteen er Marius Kjønsberg.

Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av to til å underskrive protokollen, og evt tellekorps
  4. Styrets årsberetning
  5. Regnskap med revisjonsberetning
  6. Innkomne forslag: Forslag som medlemmer eller styret ønsker behandlet
  7. Handlingsplan
  8. Budsjett
  9. Valg av styre, valgkomité og revisor

Velkommen!

Hvis du ikke har vært med på et digitalt møte før, kan du se hvordan det foregår her:

Vellykket digitalt årsmøte i OA: https://vorsteh.no/slik-kan-et-digitalt-arsmote-forega/