Innkalling til ekstraordinært årsmøte

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE NVK TRØNDELAG 13. februar.

TID: 13 Februar  KL. 18.00.

STEDTungavegen 28, 7047 Trondheim (Nidaros Oppmåling AS)

SAKSLISTE:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 medlemmer til å underskrive
  3. Gjennomgang regnskap 2018.

Etter ekstraordinært årsmøte fortsetter vi med gjennomgang av papirer og saker for distriktskonferansen påfølgende helg.

Velkommen,

Distriktskontakt,  Geir Sve.