Interessert i KV og avl?

NVK trenger nye medlemmer til klubbens avlsråd for korthår.

Avlsrådet har på kort tid mistet tre av rådgiverne på korthårsiden, og vi søker deres etterfølgere.

Det er Anne Grete Langeland som trådte ut av rådet i våres, og Ingeborg Nina Nygaard som takket for seg i sommer. Nå i august har også Karina Kolflaath trukket seg.

NVK takker alle tre for innsatsen for klubben, etter det som har vært en arbeidsom periode med utarbeidelse av rasebeskrivelser og revidert avlsstrategi

Vi håper at det skal finnes interesserte blant medlemmene i klubben for å fylle den viktige oppgaven som rådgiver og forvalter av klubbens avlsstrategi.

Oppgavene går ut på i store drag ut på å holde øye med utviklingen i populasjonen, og fungere som rådgiver for valpekjøpere og oppdrettere. I tillegg til å registrere parringer og nye kull, nye avlshunder og vurdere kombinasjoner og gi råd om enkelthunder/parringer, lager også avlsrådet årsmeldinger og kommer med evt forslag til endrede avlskriterier (som deretter evt vedtas av RS). Avlsrådet har også kontakt med avlsrådene i de andre nordiske land og med felles avlsråd for fuglehundrasene under FKF. Avlsrådet har også ansvaret for oppdatering av indekser, og bistås her av en IT-kontakt og av Jørgen Ødegård.

Det er hovedstyret i klubben som utnevner avlsrådsmedlemmene.  Dette er arbeidsinstruksen for avlsrådet: Instruks for NVKs avlsråd (PDF)

Avlsrådet ledes av Trude Lien som også sitter i NVKs hovedstyre.

Trude understreker at det ikke stilles formelle kvalifikasjonskrav for å sitte i avlsrådet. Hun sier at det viktigste er å være engasjert og ha et ønske om å  bidra for klubben i
dette arbeidet.

Flere opplysninger om dette tillitsvervet:

Avlsrådets leder Trude Lien: trude.lien@mattilsynet.no eller tlf.: 481 04 361

Flere opplysninger kan du få hos NVK-leder Anders Simensrud:  leder@vorsteh.no
eller tlf.: 408 41 501