Invitasjon til medlemsmøte / årsmøte NVK Rogaland

Vi vil med dette invitere til et kombinert medlemsmøte / årsmøte for NVK Rogaland 6. februar kl. 19.

Dato: torsdag 6 februar kl 19.00

Det er viktig at flest mulig av våre medlemmer stiller på dette møtet da vi må diskutere grundig hva vi egentlig ønsker med vår avdeling.

Vi velger derfor å gjennomføre dette som et kombinert medlemsmøte / årsmøte – slik at vi først uformelt kan diskutere fritt for deretter å formalisere vår beslutning i et formelt årsmøte.

Vi sender ut årsmøtepapirene og informasjon om sted innen 23.januar.