Jaktrådet

Dette er medlemmene av NVKs Jaktråd.

Blant jaktrådets oppgaver er ansvar for NVC, uttak av NVKs lag til NM og VM, samt utdeling av Oppdretterprisene. Her finner du Instruks for jaktrådet.

 

Rune Mikalsen

Jaktrådsleder/NVC: Rune Mikalsen

 

 

Jaktrådsmedlem/NVC: Ellinor Nesse

 

 

IT-kontakt Jaktrådet/NVC: Ståle Garborg