Jaktrådet

Dette er medlemmene av NVKs Jaktråd.

Blant jaktrådets oppgaver er ansvar for NVC, uttak av NVKs lag til NM og VM, samt utdeling av Oppdretterprisene.

Geir Henning Strøm

Jaktrådsleder/NVC: Geir Henning Strøm
Adr.: Holtrommet 11, 7540 Klæbu
E-post: geirhenningstrom@gmail.com
Tlf.: 467 78 335

 

Harriet Wiggen

Jaktrådsmedlem: Harriet Wiggen
Adr.: Elvesletta Syd 505.17, 9170 Longyearbyen
E-post: nvc@vorsteh.no
Tlf.: 915 17 958

 

IT-kontakt: Ståle Garborg
E-post: it@vorsteh.no