Jaktrådet

Dette er medlemmene av NVKs Jaktråd.

Blant jaktrådets oppgaver er ansvar for NVC, uttak av NVKs lag til NM og VM, samt utdeling av Oppdretterprisene. Her finner du Instruks for jaktrådet.

 

Rune Mikalsen

Jaktrådsleder/NVC: Rune Mikalsen

 

Harriet Wiggen

Jaktrådsmedlem/NVC: Harriet Wiggen

  • Elvesletta Syd 505.17, 9170 Longyearbyen
  • nvc@vorsteh.no
  • Tlf.: 915 17 958

 

IT-kontakt Jaktrådet/NVC: Ståle Garborg