Jaktrådet

Dette er medlemmene av NVKs Jaktråd.

Blant jaktrådets oppgaver er ansvar for NVC, uttak av NVKs lag til NM og VM, samt utdeling av Oppdretterprisene. Her finner du Instruks for jaktrådet.

 

Jaktrådsleder/NVC: Ørjan Alm

 

 

Jaktrådsmedlem/NVC: Ernst Evensen