NVC

NVC logoNVC er Norsk Vorstehhund klubbs internettbaserte cup for jakt- og apportprøver.

På bakgrunn av resultatene blir poengberegning gjort, og dette danner grunnlaget for kåring av årets NVC-hunder.

Hvem kan være med?

Alle med norskregistrert vorstehhund kan melde inn sine resultater fra norske jaktprøver og apportprøver. Vi ønsker at så mange som mulig vil være med på denne konkurransen for å få så tidlig som mulig oversikt over resultatene på våre gode vorstehere.

Innmelding av resultat

Hver enkelt eier/fører er selv ansvarlig for å melde inn resultatet innen tidsfristen.

Viktig! Alle resultater må meldes inn innen 1 uke etter prøvens siste dag.

NVK oppfordrer alle til å melde inn så fort som mulig for å få oppdatert listene raskt. Resultater som ikke er kommet inn innen tidsfristen, blir ikke tellende.

Ved feil kan du kontakte NVC-ansvarlig i jaktrådet på nvc@vorsteh.no.

UK

Hund som kan delta i UK skal være yngre enn 2 år og ikke fylle ha fylt 2 år på prøvens 1. dag. Poengskalaen  gir også poeng dersom en blir premiert som nr. 4, 5 eller 6 i et av høystatusløpene i Norge.

AK/VK

Hunder som kan delta i AK, SKAL være fylt 2 år på prøvens første dag. Det er krav om oppnådd 1. AK før du kan stille i VK. NVK har bestemt at disse to klassene blir slått sammen til én klasse i NVC.

Her kan hver enkelt hund samle så mange poeng som mulig. Det er ønskelig at alle som har fått en 1. AK stiller videre i VK. Vi håper alle står på og viser vorsteheren sin i VK dersom «billetten» er sikret.

Det er kun én tittel som har begrensninger, det er NVC Allroundhund. Der du kan maksimalt samle poeng fra 5 prøvegrener. Dette er gjort med tanke på at vårt land er langstrakt med store variasjoner på muligheter for å være med på alle prøvegreiner. NVK vil at alle som er eiere av en vorstehhund skal ha mulighet til å vinne, uten å måtte reise land og strand rundt.

Endringer vedtatt på RS 2012: Krav til «Årets allroundhund NVC»:

 • Minimum premiert i 3 prøvegrener i UK, og apport skal være én av grenene
 • Minimum premiert i 4 prøvegrener i AK/VK, og apport skal være én av grenene

Prøvegrenene er høyfjell høst, vinter, skog, lavland, fullkombinert og apportprøve. Hvis to hunder står likt, vinner yngste hund.

Det gis 2 poeng for UK/AK apport sammen med feltpremie kun første gang. Ved flere 1. UK/AK apport gis det 1 poeng sammen med feltpremie.

Premieringer

Det er ikke satt opp noen egne NVC-premier fra NVK. Grunnen for dette er at det skal være en konkurranse på internett, der premien skal være gratis reklame og profilering av hund og eier på NVKs sider.

NVK premierer fortsatt «Årets Hund», «Årets Unghund» og «Årets Allroundhund» etter gjeldende regler i NVK.

NVK vil skrive ut diplomer til hunder som vinner en tittel i NVC. Privatpersoner kan fritt sette opp forskjellige premier som de ønsker å dele ut til vinnerne i NVC. NVK skal ikke ha noe med utdeling eller oppbevaring av nye vandrepremier. Dette skal hver enkelt giver lage regler for.

NVK vil annonsere giver og premie på hjemmesiden. NVK oppfordrer til å gi premier som kan vinnes til odel og eie ved første napp.

Titler

 • NVC Årets Unghund Lavland (Jonskollens unghund vandrepremie)
 • NVC Årets Unghund Høst (Engelstads vandrepremie)
 • NVC Årets Unghund Vinter (Show 2 pokalen)
 • NVC Årets Unghund Allround (Jegertunets vandrepremie)
 • NVC Årets Skogsfuglhund (Kennel Homannskogens vandrepremie)
 • NVC Årets Lavlandshund AK/VK (Jonskollens vandrepremie)
 • NVC Årets Høyfjellshund AK/VK (Ch Finnis vandrepremie)
 • NVC Årets Vinterhund AK/VK
 • NVC Årets Langhår (Dibas vandrepremie)
 • NVC Årets Allroundhund KV (Mesterskapshalsbandet)
 • NVC Årets Allroundhund SV (Jegerens vandrepremie)
 • NVC Årets Vorstehhund (Sør Holleias vandrepremie)
Søkapport. Foto: Jan Tore Skjørshammer
Søkapport. Foto: Jan Tore Skjørshammer

NVC er tenkt at skal motivere folk til å aktivt bidra til aktivitet på prøver og på vår hjemmeside. Det er derfor ikke begrensninger på antall prøvestarter for å samle mest mulig poeng.

Når vi tar ut NM-lag etc., så går det allerede på den som er best premiert innen for den grenen vi skal ta ut et lag til, så det blir ikke store forandringer i forhold til det som har vært praktisert  tidligere.

Konkurransen går innenfor 6 prøvegreiner, høyfjell, vinter, lavland, skog, apport (samlekombinert) og fullkombinert der alle våre 3 raser konkurrerer likt. I tillegg vil vi premiere for den beste sammenlagt i hver enkelt rase.