Nye NVC

NVC er Norsk Vorstehhund klubbs internettbaserte cup for jakt- og apportprøveresultater.

NVC logo

Husk å melde inn ditt resultat innen fristen på 7 dager. Resultater meldt inn etter fristen vil ikke bli tatt med!

Etter at resultatet er meldt inn, blir de gjennomgått og publisert av Jaktrådet. Det vil  derfor ta litt tid før resultatene blir synlige.

Gå til ny NVC-løsning her: nvc.vorsteh.no