NVKs oppdretterpris

NVKs oppdretterpris

Dette er statuttene for NVKs oppdretterpris, og oversikt over mottakere.

Oppdretterprisen er en hedersbevisning og et kvalitetstempel som tildeles de oppdretterne som har avlet gode og sunne hunder som har oppnådd premieringer på jaktprøve.

Oppdretterprisen kan tildeles flere ganger til samme oppdretter, men poeng fra et avkom kan kun brukes én gang.

Som et bevis for prestasjonen tildeles oppdretteren av Norsk Vorstehundklubb en Oppdretterpris på årsmøtet i NVK.

Poengene regnes ut fra tabell nedenfor:

Premieringene må være fra en stambokført norsk prøve og kun et resultat pr. avkom kan regnes med. Unntak: VM-vinner gis det samme som NM-vinner, 2 poeng for tittelen.

Samtlige avkom som skal regnes med, skal være avlsgodkjente.

Oppdretterpris for korthår og strihår:

Premiering Poeng
1. UK 6
1. AK 6
1. VK 6
2. VK 5
3. VK 4

CK gir 1 poeng i tillegg.

Cacit/ÆP og Fullkombinert gir 2 poeng i tillegg.

NM-tittel gir 2 poeng i tilegg.

Vinner av høystatusløp gir 2 poeng i tillegg.

Minimum poengsum er 30 p for å bli vurdert for Oppdretterprisen. Resultatene skal ikke være eldre enn 10 år. Alle avkom i 10-årsperioden kan telles med.

Oppdretterpris for LV

Det gis poeng etter følgende poengskala (som for avlspris)

Premiegrad

Klasse 1 2 3
UK 6 4 2
AK 6 4 2
VK (EKl*) 8 (7*)
  1. Det gis +1 poeng for hunder som har apportpremie, uavhengig av premiegrad.
  2. Det godkjennes premier fra svenske jaktprøver og apportprøver, på linje med norske, men med ett poengs fordel med 1VK i Norge framfor 1Ekl i Sverige, pga. at de svenske prøvene ikke inneholder noe konkurranseelement som i Norge.

Oppdretterprisen kan tildeles flere ganger til samme oppdretter, men poeng fra et avkom kan kun brukes én gang. Kun ett resultat pr. avkom kan regnes med. Samtlige avkom som skal regnes med skal være/ha vært avlsgodkjente. CK gir 1 poeng i tillegg

  • Cacit/ÆP og Fullkombinert gir 2 poeng tillegg
  • NM-tittel gir 2 poeng
  • Vinner av høystatusløp gir 2 poeng
  • VM-vinner gis det samme som NM-vinner, 2 poeng for tittelen.

Minimum poengsum er 15 poeng.

For å få godkjent jaktprøvepremier fra Sverige, skal dette dokumenteres ved utskrifter fra SKKs eller SVKs databaser.

Viktig! Oppdrettere er selv ansvarlige for å sende inn resultater til NVKs jaktråd, nvc@vorsteh.no,  innen 31.12 hvert år.