Kallis: – Det bobler langt inn i sjelen

Tore Kallekleiv
Tore Kallekleiv

Det nærmer seg jaktstart – for mange årets høydepunkt. Vi gleder oss så det bobler langt inn i sjelen, skriver Kallis i dette brevet til medlemmene.

Kjære vorsteh-venner!

Det nærmer seg jaktstart for mange, årets høydepunkt, vi gleder oss så det bobler langt inn i sjelen. Da passer det fint å sende dere noen tanker som dere kan la jobbe litt i hodet de kommende uker.

NVK s visjonsplakat

Har dere forslag til hva denne skal inneholde? Hvordan ønsker dere at våre tillitsmenn og kvinner skal opptre. Hvordan ønsker vi at andre skal oppfatte oss som er tillitsvalgte i denne flotte klubben.

Hvordan ønsker vi at våre ”flaggskip” skal fremvises? Våre beste ekvipasjer i NM og andre høystatusløp.

Jeg ønsker at gjennomgangsmelodien skal være at ”Vorstehfolk er alltid skikkelige folk, uansett hvor du møter dem.

Rettferdig, åpen og inkluderende

Send oss dine meninger innen 10. oktober så tar vi med alle innspill i det videre arbeid frem mot DK-RS 2016.

Hederstitler

Som de fleste vet så gjorde vi noen presiseringer i våre lover på siste RS.

Hovedstyret (HS) har anledning til å tildele GULLMERKET til personer som har utført særdeles godt arbeid for klubben gjennom flere år.

NVK har også tildelt ÆRESMEDLEMSKAP til personer som er klubbens aller høyeste hederstittel. Det er RS, altså dere, som beslutter hvem som skal kunne tildeles Æresmedlemskap.

HS ønsker at de som har forslag på kandidater til GULLMERKET eller ÆRESMEDLEMSKAP skriftlig, med solid begrunnelse, sender sine forslag til leder i klubben innen 1. desember.

Ønsker dere alle Skitt Jakt med Verdens beste jaktkamerat -Vorstehhunden!

Vorsteh krydrer livet!

Beste hilsen Kallis