Kallis rodde iland apportsaken

Tore Kallis Kallekleiv
Tore Kallis Kallekleiv

NVKs forslag om en full gjennomgang av hvordan apport praktiseres på jaktprøver, ble vedtatt med stort flertall på Fuglehundtinget i Alta.

Sammen med vår nestleder Øystein Eriksen var Tore «Kallis» Kallekleiv i helgen på Fuglehundtinget (FT) 2015 i Alta som NVKs representanter.

Hei vorsteh-venner!

NVK hadde i år sendt inn to saker for behandling.

Det første forslaget gikk ut på at Fuglehundklubbenes forbund (FKF) skal foreta en bred gjennomgang av hvordan vi praktiserer apport på våre prøver.

Det ble vedtatt å sette med en komité som skal arbeide med dette med målsetting å komme med forslag til eventuelle endringer i jaktprøvereglene i 2019.

Forslaget ble vedtatt med overveldende flertall.

Den andre saken NVK hadde foreslått var å starte et prøveprosjekt  i områder der faren for ulveangrep på våre hunder kan være særlig stor.

NVK ønsket, som en frivillig ordning, at deltakere skulle kunne få anledning til å GPS-merke sine hunder der dommer skulle bære mottaker. Hvis utstyret ble benyttet ville hunden avsluttes med 0 AK.  GPS var kun ment som et sikkerhetstiltak.

Denne saken tapte vi dessverre, men det var nære på. Hadde NISK støttet oss ville prøveordningen  vært i drift allerede denne sesongen.

Takk til alle dere som har jobbet med denne saken, spesielt Ivar Terje Bakken. Jeg beklager at vi ikke nådde frem med vårt ønske.

NVK har selvsagt respekt for demokratiet, så nå rister vi dette nederlaget av oss og går på med ny frisk.

Vi har mye å ta tak i.

NVK logoVorstehhunden krydrer livet – stå på – rasen er i fremgang.

GOD SOMMER!

Kallis

PS. Fullstendig referat fra Fuglehundtinget, for øvrig ført i pennen av NVKs Bente Øfjord, blir å finne på FKFs nettsider i den nærmeste fremtid.