Avlsrådet

Status på Epilepsi-prosjektet

Status på Epilepsi-prosjektet

Samarbeidsprosjektet mellom NVK og Veterinærhøgskolen (NMBU) har som mål å utvikle en gentest for epilepsi.

NVKs avlspris 2023

NVKs avlspris 2023

NVKs avlspris i 2023 går til en hund som har dokumentert at hun har avlet svært godt.

Epilepsiprosjektet trenger flere prøver fra gamle, friske hunder

Samarbeidsprosjektet mellom Norsk vorstehhundklubb og Veterinærhøgskolen (NMBU) på epilepsi er i god framdrift og entusiastiske eiere har bidratt til at det har kommet inn mange verdifulle prøver. Målet med prosjektet er å utvikle en gentest for epilepsi, men sykdommen er utfordrende å arbeide med og det er nødvendig med mange flere prøver hvis en skal ha håp om å finne gener som kan ha sammenheng med sykdommen.