Avlsrådet

Epilepsiprosjektet trenger flere prøver fra gamle, friske hunder

Samarbeidsprosjektet mellom Norsk vorstehhundklubb og Veterinærhøgskolen (NMBU) på epilepsi er i god framdrift og entusiastiske eiere har bidratt til at det har kommet inn mange verdifulle prøver. Målet med prosjektet er å utvikle en gentest for epilepsi, men sykdommen er utfordrende å arbeide med og det er nødvendig med mange flere prøver hvis en skal ha håp om å finne gener som kan ha sammenheng med sykdommen.

Er du førstegangs valpekjøper?

Er du førstegangs valpekjøper?

Hei valpekjøper. Har du endelig bestemt deg for at tiden har kommet for å skaffe deg din første hund? Gled deg - du har en spennende tid i møte.