DK/RS

DK – RS 2024

DK – RS 2024

Her er sakene som skal opp på Distriktskonferansen og Representantskapsmøtet 17. og 18. februar.

Ny hederskomité

Ny hederskomité

NVK har nedsatt et utvalg som behandle forslag til hedersbevisninger i klubben.