NVK-historie

Har du Årbok 2008 i pdf-format?

NVK sentralt mangler dessverre Årboka 2008 i PDF-utgave. Har du et PDF-eksemplar, evt en skannet utgave av 2008-årboka?

Rapphønsterrenget

Les den spennende historien fra NVKs tidlige år, hentet fra jubileumsbok.