Knallvåpen/startpistol er blitt registreringspliktig

Politidirektoratet stanser fri omsetning av knallvåpen som startpistoler og startrevolvere.

Nyheten er omtalt i bladet Fuglehunden.