Kontakt Buskerud

Kontakt Buskerud

Dette er styret og kontaktpersoner i Buskerud.

Org. Nr. 913527127

Leder: Ernst Evensen

 

Nestleder Henrik Syvertsen

 

 

Kasserer:  Thomas Svane Jacobsen

Styremedlem:  Toril Weum Ekjord

 

Styremedlem: Monica Rognheim

 

Styremedlem: Tomas Løvstad

 

Varamedlem (fast møtende): Frode Aasberg

 

Revisjon:

 

 

Valgkomite: