Kontakt Buskerud

Kontakt Buskerud

Dette er styret og kontaktpersoner i Buskerud.

Arild Walter HansenOrg. Nr. 913527127

Leder: Arild Walter Hansen

Nestleder:  Henrik Syvertsen

Sekretær/nettredaktør:  Signe Karin Hotvedt

Kasserer:  Thomas Svane Jacobsen

Styremedlem:  Toril Weum Ekjord

Styremedlem: Monica Rognheim

Varamedlem (fast møtende): Ernst Evensen

Revisjon:

  • Revisor:  Wenche Dyreng
  • Vararevisor: Karl A. Moe

Valgkomite: