Kontakt Buskerud

Kontakt Buskerud

Dette er styret og kontaktpersoner i Buskerud.

Org. Nr. 913527127

Leder: Wenche Dyreng

Nestleder: Frode Aasberg

Kasserer: Thomas Svane Jacobsen

Styremedlem: Gerd Alveberg

Styremedlem/nettansvarlig: Monica Rognheim

Styremedlem: Wenche Dørmænen

Varamedlem: Henrik Syvertsen

Revisor: Terje Holmberg

Valgkomite: