Premierte hunder i Buskerud 2023

Her er oversikt over premier og heder oppnådd av NVK Buskeruds medlemmer i år.

Send opplysninger med navn og registreringsnummer på hund, hundens foreldre, samt navn på eier/fører, prøvested/utstillingssted, dato, og oppnådd premiegrad – og gjerne også (ferskt) bilde – til  Wenche Due Hansen p wenchedue@gmail.com.

Husk også å registrere i NVC-cupen innen 7 dager!