Terminliste Buskerud

Terminliste Buskerud

Her finner du kalenderen over planlagte aktiviteter i NVK Buskerud.

Terminliste 2024:

NB: Terminlisten blir løpende oppdatert gjennom året. Endringer kan forekomme. Følg med på nettsiden og på vår Facebook-gruppe. 

Januar:

Drop-in trening annenhver fredag (januar og ut mars) for alle fuglehunder. (6 kvelder / se datoene) Det er innendørs trening som forgår i Drammen Hundepark. Dette er et samarbeid mellom NVK Buskerud og NMLK. Vi har hallen fra kl. 18.00-19.00.  Det blir organisert trening. Treningen er gratis for medlemmer av NVK og NMLK, men det koster kr. 50,- for andre. Vipps #12793, husk å merk med Fredagstrening.

Adresse: Gartneriveien 5, 3057 Solbergelva. Husk å rydd opp etter hunden din om det skulle skje et uhell, (spesielle regler som må følges).

12. januar DRAMMEN Innendørs Fredags-trening i Drammen Hundepark. Fra kl. 18.00 til kl. 19.00

26. januar DRAMMEN Innendørs Fredags-trening i Drammen Hundepark. Fra kl. 18.00 til kl. 19.00

Februar:

9. februar DRAMMEN Innendørs Fredags-trening i Drammen Hundepark. Fra kl. 18.00 til kl. 19.00 (se januar)

13. februar Medlemsmøte kl. 18.30,  STED:  ANNONSERES PÅ FB. Tema: gjennomgang av saker til DK/RS-møtet. Ca. Kl. 19.30 Foredragsholder :  Astrid Weider Ellefsen.  Info kommer senere. Det blir en enkel servering.

23. februar DRAMMEN Innendørs Fredags-trening i Drammen Hundepark. Fra kl. 18.00 til kl. 19.00 (se januar)

23.-25. februar VINTERSAMLING til HOVDEN. Trening rettet mot Prøver og Distriktsmesterskap Vinter.

Mars:

ONSDAGER, LIER, UTE-TRENING, mer info og dato kommer senere.

 8. mars, DRAMMEN, Innendørs Fredags-trening i Drammen Hundepark, Fra kl. 18.00 til kl. 19.00 (se januar)

15.-17. mars VINTERSAMLING til SETESDAL, påmelding ligger på Facebook.

22. mars, DRAMMEN, SISTE Innendørs Fredags-trening i Drammen Hundepark. Fra kl. 18.00 til kl. 19.00 (se januar)

22-24.mars, SKÅNE, Sverige, LAVLANDSTRENING (info og påmelding, se FB)

April:

22-24.april: HOLLEIA,  FASE 1-KURS, Info/påmelding, kommer på FB.

April/Mai  DRAMMEN/LIER, DRESSURKURS (dato/info og påmelding kommer senere, blir etter Fase 1 kurset)

ONSDAGER, LIER/HOLLEIA, TRENINGSKVELD / TEMA-KVELDER.

Mai:

ONSDAGER,  LIER/HOLLEIA,  TRENINGSKVELDER / TEMA-KVELDER. Muligheter for å ta apportbevis.

Juni:

ONSDAGER, LIER/HOLLEIA, TRENINGSKVELDER / TEMA-KVELDER, Muligheter for å ta apportbevis.

7. – 9. juni, HOLLEIA, APPORTPRØVEKURS-HELG (påmelding/info kommer på FB)

15. juni, HOLLEIA, DISTRIKTSMESTERSKAP APPORT (AK u/vann, UK m/vann), (Vi kårer Beste Vorsteher og Beste Hund, uansett rase, Samt vi har FAMILIEDAG m/grilling (info kommer på FB-siden vår)

28.-30. juni, TRØNDELAG, LANDSSAMLING 2024 – arrangeres av NVK Trøndelag, Adr. Songli Gård (Se egen annonse her)

Juni,  LIER,  Aversjonsdressur hund-sau. Datoer og mer info kommer. Kontaktperson: Arild Walter Hansen (915 46046)

Juli:

ONSDAGER, LIER/HOLLEIA, TRENINGSKVELDER / TEMA-KVELDER (dato/info kommer senere), Muligheter for å ta  apportbevis.

20.-21. juli, HOLLEIA, APPORTPRØVE-HELG, Prøveleder Wenche Due Hansen.  Mer info kommer. Påmelding på nkk.no

Ultimo juli, LIER, Aversjonsdressur hund-sau. Datoer og mer info kommer. Kontaktperson: Arild Walter Hansen (915 46046)

August:

9-11. august; Treningssamling no 1 i Danmark – Hirtshals
Vi legger opp til at man skal kunne ta ferge Larvik-Hirtshals fredag morgen, så trene fredag ettermiddag, lørdag og så lenge man vil på søndag. Ferge retur går enten midt på dagen søndag eller sent søndag kveld.
Mer informasjon kommer.

16-18. august; Treningssamling no 2 i Danmark – Hirtshals
Vi legger opp til at man skal kunne ta ferge Larvik-Hirtshals fredag morgen, så trene fredag ettermiddag, lørdag og så lenge man vil på søndag. Ferge retur går enten midt på sagen søndag eller sent søndag kveld.
Mer informasjon kommer.

LIER, Drop-In Trening, Muligheter for å ta apportbevis.

Primo august: LIER, Aversjonsdressur hund-sau. Datoer og mer info kommer. Kontaktperson: Arild Walter Hansen (915 46046)

27. august, HOLLEIA, Fullkombinert skog (tirsdag). Mer info kommer. Prøveleder Siw Magnussen, Påmelding på nkk.no.

September:  Vi forsøker å få til en trenings-samling i Sverige / Danmark enten i september eller oktober, Kanskje Distriktsmesterskap?

Oktober:

Intet planlagt.

November:

2.-3. november, HOLLEIA, Skogsfuglprøve, Mer info kommer. Prøveleder Siw Magnussen.  Påmelding på nkk.no.

Det jobbes med Treningssamling i Sverige i November.

Desember:

Årsmøte med julebord,  Info kommer nærmere desember.

Desember,  HOLLEIA,  Førjul-apport på NVK-Hytta med grøtservering. Påmelding og mer info kommer på FB-siden vår.

2023:

Januar:

 • Drop-in trening hver fredag (januar og ut mars) for alle fuglehunder.
  Oppstart: 13. januar t.o.m. 31. mars. (12 kvelder) Innendørs trening i Drammen Hundepark.
  Dette er et samarbeid med NVK-Buskerud og NMLK.
  Vi har hallen fra kl. 17.00-19.00. Første time blir fri bruk av hallen, 18-19 blir det organisert trening. Treningen er gratis for medlemmer av NVK og NMLK, men det koster kr. 50,- for andre. Vipps #608390, husk å merk med Fredagstrening.
  Adresse: Gartneriveien 5, 3057 Solbergelva.
  Husk å rydd opp etter hunden din om det skulle skje et uhell.

Februar:

Februar                DRAMMEN       Innendørs trening i Drammen: (se januar)

 • 8. februar   HOLLEIA,         kl. 18.00 Medlemsmøte Sted: NVK-hytta, Tema: gjennomgang av saker til                                                                      DK/RS møtet, Anders leder møtet.

Mars:

 •   3. mars    DRAMMEN       Innendørs-trening i Drammen Hundepark (se januar)
 • 10. mars    DRAMMEN       Innendørs-trening i Drammen Hundepark (se januar)
 • 17.  mars    DRAMMEN      Innendørs-trening i Drammen Hundepark (se januar)
 • 22. mars    LIER                   Treningskveld UTE. (Info kommer på FB-siden vår)
 • 24. mars    DRAMMEN      Innendørs-trening i Drammen Hundepark (se januar)
 • 29. mars    LIER                   Treningskveld UTE, fra kl. 18.00 til kl. 19.00 (Info kommer på FB-siden vår)
 • 31. mars     DRAMMEN      Siste kvelden med innendørs trening i Drammen Hundepark (se januar)

April:

 • P Å S K E       P Å S K E        P Å S K E

 

 • 12. april     LIER                   Treningskveld UTE, fra kl. 18.00 til kl. 19.00 (Info kommer på FB-siden vår)
 • 19. april     HOLLEIA,         Lage dummy/tørke ryper (Info kommer på FB-siden vår)
 • 26. april    HOLLEIA,          Prøvelederkurs m/Eva Kulstadvik  (Info kommer på FB-siden vår)

Mai:

 • 3. mai         LIER,                  Treningskveld/dressurkveld (Info kommer på FB-siden vår) (Pause-tema: Hva bør være med på en apportprøve/ jaktprøver)
 • 10. mai       HOLLEIA,         Spor-trekke-kurs, HVORDAN TREKKE SPOR,  Samt vi trener også litt SØK (Info kommer på FB-siden vår)
 • 24. mai       LIER,                  RIO-trening m/støkkmaskiner og dummy (Info kommer på FB- siden vår)
 • PINSEN      27.-29.mai       LANDSSAMLING (NVK-Innlandet/NVK-Buskerud) ÅSTJERN. Mer info her
 • 31. mai       HOLLEIA,         RIO-trening m/støkkmaskiner og dummy (Info kommer på FB-siden vår)
 •     Blodsporkurs,                        Vi forsøker å få til et kurs. Mer info kommer på FB-siden vår.

Juni:

 • 7. juni         HOLLEIA,         Kl. 18.00  KLUBB-KVELD / DYREFOR.no Max Bern Hansen kommer og holder et foredrag om bl.a. foring før/under/etter aktivitets-periodene. De tar også med noen salgsartikler.
 • 14. juni KROKSTADBANEN; HAGLESKYTING, treningskveld før Distrikts-mesterskapet  Leirdueskyting for alle medlemmer av NVK.  Veiledning for nye. Ta med hørselvern (og briller). Skudd kan kjøpes på banen. Mer info kommer på FB-siden vår.
 • 16.-18. juni HOLLEIA,       APPORTPRØVEKURS (UK/AK -søk, -vann, AK-spor)  På NVK-hytta, Påmelding til: Wenche Due Hansen, wenchedue@gmail.com spørsmål: 90681829
 • 21. juni KROKSTADBANEN; DISTRIKTS-MESTERSKAP HAGLESKYTING, Mer info på FB-siden vår.
 • 28. juni      HOLLEIA,         DISTRIKTSMESTERSKAP APPORT (AK u/vann, UK m/vann), samt FAMILIEDAG m/grilling (info kommer på FB-siden vår)
 • Juni             LIER,                 Aversjonsdressur hund-sau.  Datoer og mer info kommer Kontaktperson: Aurora Stensaas, 932 25 202

Juli:

 • 5. juli           HOLLEIA          Treningskveld – Vann-apport (info kommer på FB-siden vår)
 • 12. juli         LIER ? HOLLEIA Siste organiserte treningskveld før apportprøven til NVK- BUSKERUD (Info kommer på FB-siden vår)
 •  19. juli         Egentrening
 • 22.-23. juli  HOLLEIA        APPORTPRØVE-HELG, Mer info kommer. Påmelding på nkk.no
 • Ultimo juli  LIER                  Aversjonsdressur hund-sau. Datoer og mer info kommer.  Kontaktperson: Aurora Stensaas, 932 25 202

August:

 • Primo august: LIER            Aversjonsdressur hund-sau. Datoer og mer info kommer. Kontaktperson: Aurora Stensaas, 932 25 202
 • 11.-13. august DANMARK LAVLANDSTRENING i Danmark, hos Anders Due. Info kommer på FB-siden vår.

September:

 • 7. september HOLLEIA,   Fullkombinert skog (torsdag). Mer info kommer. Prøveleder Siw Magnussen Påmelding på nkk.no

Oktober:

 •  ????             SVERIGE          Vi jobber med å få til en treningssamling i Sverige. Mer info kommer på FB-siden

November:

 • 11.-12. november. HOLLEIA, Skogsfuglprøve. Mer info kommer.  Prøveleder Siw Magnussen. Påmelding på nkk.no.

Desember:

 • ????                                             Årsmøte med julebord. Info kommer nærmere desember.
 • ????              HOLLEIA,        Førjulsapport på NVK-hytta med grøtservering. Påmelding og info kommer senere.

NB:   Terminlisten blir løpende oppdatert gjennom året. Endringer kan således forekomme.
Følg med på nettsiden og på vår Facebook-gruppe.

 

Terminliste 2022

Januar:

 • Hver fredag fra 21 januar + 28.januar. Innendørs trening i Drammen Hundepark, kl. 17-19 sammen med NMLK. Treningen er gratis for medlemmer av NVK Buskerud og NMLK  – det koster kr.50 for andre. Adresse: Gartneriveien 5, 3057 Solvergelva. Vipps #608390, husk å merk med Fredagstrening.

Februar:

 • Innendørs trening i Drammen: (se januar)

Mars:

 • Innendørs trening i Drammen:  (se januar)
  Tilbudet varer ut mars

April:

 • 5. 4.  Utstillingstrening. Skrivergården Hokksund. Mer info her.
 • 26.4. Utstillingstrening, se over
 • 30.4 – 1.5. Blodsporkurs på NVK-hytta på Holleia. Mer info kommer
 • 22.-24.4. Apportkurs. FULLT Mer info. 
 • 28.4. Medlemstreff på hytta i Holleia.  Mer info
 • Drop-in apport, NVK-hytta på Holleia. Dette er egentrening med instruktør/hjelper til stede. Ta med eget apportobjekt og niste. Mer info kommer

Mai:

 • Uke 18 og 19. Dugnad på hytta og område. Mer info kommer
 • 7.-8. 5. Helgekurs med dyrekiropraktor. Info om kurset.
 • Drop-in apport, NVK-hytta på Holleia. Dette er egentrening med instruktør/hjelper  til stede. Ta med eget apportobjekt og niste. Mer info kommer
 • Tirsdag 24.5. Leirdueskyting for medlemmer, Myhrespiten.  Kl 18.30-21.00. Veiledning for nye. Ta med hørselvern og briller. Skudd kan kjøpes på banen. Mer info kommer.

Juni:

 • Oppstart i juni: Aversjonsdressur hund-sau, Lier. Datoer og mer info kommer. Kontakt Tomas Løvstad, tlf 921 36 202 eller tomas.2005@hotmail.com

Juli:

 • Apportprøve Holleia, 16 og 17.juli. Mer info kommer. Påmelding på nkk.no
 • Ultimo juli: Aversjonsdressur hund-sau, Lier. Datoer og mer info kommer. Kontakt Tomas Løvstad, tlf 921 36 202 eller tomas.2005@hotmail.com

August:

 • Primo august: Aversjonsdressur hund-sau, Lier. Datoer og mer info kommer. Kontakt Tomas Løvstad, tlf 921 36 202 eller tomas.2005@hotmail.com

September:

 • Tirsdag 6. og lørdag 17. september. Fullkombinert Holleia. Mer info kommer. Påmelding på nkk.no.

Oktober:

 • Distriktsmesterskap og treningssamling. Ferskinger spesielt velkomne! Mer info kommer.
 • 29 – 30 oktober. Skogsfuglprøve Holleia. Påmelding på nkk.no.

November:

Desember:

 • Årsmøte med julebord
 • Førjulskos på NVK-hytta
 • Romjulshygge på NVK-hytta

ALLE AKTIVITETER MED FORBEHOLD OM AT DET BLIR TILLATT I FORHOLD TIL COVID 19!

 

 

 

Terminliste 2021

NB: Terminlisten blir løpende oppdatert gjennom året. Endringer kan således forekomme. Følg med å nettsiden og på vår Facebook-gruppe.

Januar:

 • UTSATT! Hver onsdag: Klubbkvelder på NVK-hytta. Info ved hytteansvarlig Monica Rognheim på e-post: monrog24@gmail.com eller tlf 917 66 475 for info om veien, evt Ernst Evensen, tlf 406 25 685 eller e-post: ernst@fuglejakt.no .
 • UTSATT! Hver fredag fra 8.januar + 15, 22 og 29. januar: Innendørs trening i Drammen Hundepark, kl. 17-19 sammen med NMLK. Egenandel kr. 30 (Vipps til «NVK fredagstrening 550718»). Adresse: Gartneriveien 5, 3057 Solvergelva.

Februar:

 • Klubbkvelder hver onsdag fortsetter (se januar).
 • Innendørs trening i Drammen: 5, 12, 19 og 26.februar (se januar).

Mars:

 • Klubbkvelder hver onsdag fortsetter (se januar).
 • Innendørs trening i Drammen: 5, 12 og 19.mars (se januar).

April:

 • Utstillingskurs på Ringerike. Mer info kommer.
 • Klubbkvelder hver onsdag fortsetter (se januar).
 • Blodsporkurs på NVK-hytta på Holleia. Prøver å få til to helger, en i april og en i juni. Påmelding/info til monrog24@gmail.com
 • Apportkurs over flere kvelder i april/mai. Mere info kommer.

Mai:

 • 8 – 9 mai. Drop-in apport, NVK-hytta på Holleia. Dette er egentrening med instruktør til stede. Ta med eget apportobjekt og niste. Mulighet for å ta apportbevis. Kontakt Ernst på tlf 406 25 685 eller e-post: ernst@fuglejakt.no, evt. Monica på monrog24@gmail.com eller tlf 917 66 475
 • Klubbkvelder hver onsdag fortsetter (se januar).

Juni:

 • Klubbkvelder hver onsdag fortsetter (se januar).
 • 12 – 13 juni. Apportprøvekurs (videregående apportkurs), NVK-hytta på Holleia. Mere info kommer.
 • Oppstart i juni: Aversjonsdressur hund-sau, Lier. Datoer og mer info kommer. Kontakt Tomas Løvstad, tlf 921 36 202 eller tomas.2005@hotmail.com
 • Distriktsmesterskap leirdueskyting. Mer info kommer.

Juli:

 • Klubbkvelder hver onsdag fortsetter (se januar).
 • Apportprøve Holleia, 17 og 18.juli. Mer info kommer. Påmelding på nkk.no
 • Mandag ultimo juli: Aversjonsdressur hund-sau, Lier. Datoer og mer info kommer. Kontakt Tomas Løvstad, tlf 921 36 202 eller tomas.2005@hotmail.com

August:

 • Klubbkvelder hver onsdag fortsetter (se januar).
 • Mulighet for å ta apportbevis hver onsdag. Apportdommer til stede. Mer info kommer. Kontakt Ernst Evensen, tlf 406 25 685 eller e-post: ernst@fuglejakt.no

 

 • Mandager primo august: Aversjonsdressur hund-sau, Lier. Mer info kommer. Kontakt Tomas Løvstad, tlf 921 36 202 eller e-post: tomas.2005@hotmail.com
 • Ultimo august: Innføring i føring av hund på skog. Kontakt Ernst Evensen, tlf 406 25 685 eller e-post: ernst@fuglejakt.no

September:

 • Klubbkvelder hver onsdag fortsetter (se januar).
 • 7 og 18 september. Fullkombinert Holleia. Mer info kommer. Påmelding på nkk.no.

Kontakt Ernst Evensen, tlf: 406 25 685 eller e-post: ernst@fuglejakt.no

Oktober:

 • Klubbkvelder hver onsdag fortsetter (se januar).
 • Distriktsmesterskap og treningssamling lavland. Ferskinger spesielt velkomne! Mer info kommer.
 • Innføring i føring av hund på skog. Kontakt Ernst Evensen, tlf 406 25 685 eller e-post: ernst@fuglejakt.no
 • 30 – 31 oktober. Skogsfuglprøve Holleia. Påmelding på nkk.no.

Kontakt Ernst Evensen, tlf 406 25 685 eller e-post: ernst@fuglejakt.no

November:

 • Klubbkvelder hver onsdag fortsetter (se januar).

Desember:

 • Klubbkvelder hver onsdag fortsetter (se januar).
 • Årsmøte med julebord
 • Førjulskos med uhøytidelig apportkonkurranse, NVK-hytta
 • Romjulshygge på NVK-hytta

ALLE AKTIVITETER MED FORBEHOLD OM AT DET BLIR TILLATT I FORHOLD TIL COVID 19!

 

Terminliste 2020

NB: Terminlisten blir løpende oppdatert gjennom året. Endringer kan således forekomme. Følg med å nettsiden, og på vår Facebook-gruppe.

Januar:

 • Hver onsdag: Klubbkvelder på NVK-hytta, ofte med tema som blir annonsert i Facebook-gruppa vår. Info  ved hyttesjef  Monica Rognheim monrog24@gmail.com eller mobil 917 66 475 for info om veien, evt Ernst Evensen, mobil 406 25 685, e-post ernst@fuglejakt.no. 
 • Hver fredag fra 10. januar, 17., 24., og 31. januar: Innendørs trening i Drammen Hundepark, kl. 17-19 sammen med NMLK og FB-gruppa «Trening med fuglehund». Egenandel kr. 30 (Vipps til «NVK fredagstrening 550718»). Adresse: Gartneriveien 5.

Februar:

 • Medlemsmøte onsdag 5. februar på klubbhytta på Holleia. Tema: saker på årets distriktskonferanse/ representantskapsmøte.
 • Klubbkvelder hver onsdag fortsetter (se januar)
 • Innendørs trening i Drammen (se januar)

Mars:

 • Distriktsmesterskap og treningssamling vinter høyfjell. Ferskinger spesielt velkomne. Mer info kommer.
 • 16.-17. mars: Vinterprøve i regi av NVK Innlandet på Vinjevegen. Vi oppfordrer medlemmer til å melde seg på her.
 • Klubbkvelder hver onsdag fortsetter  (se januar)
 • Innendørs trening i Drammen (se januar)

April:

 • Utstillingskurs på Ringerike. Mer info kommer. AVLYST
 • Klubbkvelder hver onsdag fortsetter (se januar) AVLYST

Mai:

 • 9. -10. mai: Drop in apport, NVK-hytta påHolleia. Dette er egentrening med instruktør til stede. Ta med eget apportobjekt og niste. Overnatting er mulig. mer info kommer. AVLYST
 • Klubbkvelder hver onsdag fortsetter (se januar) AVLYST
 • Blodsporkurs på NVK-hytta på Holleia. Denne gangen går det over to helger, datoene er 25-26. april og 20-21. juni. Info om påmelding og pris kommer. BLIR ARRANGERT 20-21 JUNI, 25-26 APRIL ER AVLYST
 • 30. mai – 1. juni (pinsen): Landssamling på Buhol i Akershus i regi av Oslo/Akershusgruppa. 2 apportprøver, stor utstilling og avlsskue. Alle velkomne! AVLYST

Juni:

 • 30. mai – 1. juni (pinsen): Landssamling på Buhol i Akershus i regi av Oslo/Akershusgruppa. 2 apportprøver, stor utstilling og avlsskue. Påmelding til apportprøve og utstilling: nkk.no  Alle velkomne! AVLYST
 • Klubbkvelder hver onsdag fortsetter (se januar) AVLYST FREM TIL 15. JUNI
 • 12., 13. og 14. juni: Apportprøvekurs (videregående apportkurs), NVK-hytta på  Holleia. Påmelding til wenchedue@gmail.com. Frist for å melde seg på er 2.juni. AVLYST
 • Tre mandager i juni: Aversjonsdressur hund-sau, Lier. Datoer og mer info kommer. MULIG OPPSTART 22/6, MERE INFO KOMMER
 • Distriktsmesterskap leirdueskyting. Mer info kommer.
 • 20.-21. juni: Vår naboklubb Vestfold har apportprøve på Presteseter. Påmelding på nkk.no

Juli:

 • Klubbkvelder hver onsdag fortsetter (se januar)
 • 18. og 19. juli: Apportprøve Holleia. Mer info kommer. Påmelding på nkk.no
 • 25.-26. juli: Apportprøve på Åstjern i regi av NVK Innlandet. Påmelding på nkk.no
 • Mandag ultimo juli: Aversjonsdressur hund-sau, Lier. Dato og mer info kommer.

August:

 • Klubbkvelder hver onsdag fortsetter (se januar)
 • Mulighet for å ta apportbevis hver onsdag. Apportdommer tilstede.  Mer info kommer.
 • Mandager primo august: Aversjonsdressur hund-sau, Lier. Mer info kommer.
 • 21. august: Slutt på båndtvang!
 • Ultimo august: Innføring i føring av hund på skog
 • 26. aug. Fullkombinert prøve Holleia. Mer info kommer. Påmelding på nkk.no
 • 29. og 30. aug: NVK Vestfold har skogsfuglprøve og fullkombinert på Presteseter. Påmelding på nkk.no

September:

 • Klubbkvelder hver onsdag fortsetter (se januar)
 • 1. sept. Fullkombinert prøve Holleia. Mer info kommer. Påmelding på nkk.no
 • 7. sept: NVK Trøndelag arrangerer fullkombinert høyfjell. Påmelding på nkk.no

Oktober:

 • Klubbkvelder hver onsdag fortsette (se januar)
 • Distriktsmesterskap og treningssamling lavland. Ferskinger spesielt velkomne! Mer info kommer.

November:

 • Klubbkvelder hver onsdag fortsetter (se januar)
 • 7. og 8. nov: Skogsfuglprøve Holleia. Utdeling av Terje Dyves minnepremie til beste fører.

Desember:

 • Klubbkvelder hver onsdagfortsetter  (se januar)
 • Årsmøte med julebord
 • Førjulskos med uhøytidelig apportkonkurranse, NVK-hytta

 

 

Terminliste 2019

Januar:

Hver onsdag: Klubbkvelder NVK-hytta på onsdager, med dressurtrening. Info Ernst Evensen, mobil 406 25 685, e-post ernst@fuglejakt.no eller hyttesjef  Monica Rognheim monrog24@gmail.com mobil 917 66 475 for info om veien.

Hver fredag: 11., 18., 25. jan.: Trening i Drammen Hundepark, kl. 17-19. sammen med NMLK og FB-gruppa Trening med fuglehund. Egenandel kr. 30 (Vipps til «NVK fredagstrening 550718»). Adresse: Gartneriveien 5.

Februar:

1., 8,. 15. og 22. febr: Trening i Drammen Hundepark, kl. 17-19. (se mer info under januar)

Onsdag 6. febr.: Medlemsmøte kl. 18. Sted: NVK-hytta kl. 18. Saker til DK.

Torsdager fra 14. februar: Grunnkurs for fuglehunder. Første kurskveld 14.02, og deretter 7 torsdager. Info og påmelding til Monica Rognheim, monrog24@gmail.com eller SMS til 917 66 475 AVLYST PGA LITEN INTERESSE

Mars:

1.-3. mars: Treningssamling og distriktsmesterskap i Uvdal. Ansvarlig: Signe. Info og påmelding.

1., 8., 15., og 29. mars: Trening i Drammen Hundepark kl. 17-19 (se mer info under januar)

April:

29. april: Utstillingskurs ved Hønefoss. Mer info her: http://vorsteh.no/utstillingskurs-pa-ringerike/

Mai

24.-26. mai: Sporkurs helg, på NVK-hytta. Info og påmelding her.

4.-5. mai: Apporthelg på Holleia. Mer info her.

Juni:

Mandager 3., 17.  og 24. juni: Drop-in Aversjonsdressur hund-sau. Lier. Tre kvelder før ferien. Info Arild Hansen mobil: 915 46 046 arild.walter@gmail.com. Ingen påmelding. Mer info her.

14.-16. juni.: Apportprøvekurs. Videregående apportkurs på NVK-hytta. Ansvarlig: Arild/Wenche. Mer info her.

18. juni: Distriktsmesterskap leirstue på Ringerike. Buttentjern jaktskytesenter. Mer info her.

Juli:

20.-21. juli: Apportprøve Holleia. Påmelding på nkk.no. Mer info  her.

20. juli: Distriktsmesterskap apport baseres på lørdagens prøve.

August:

Mandager 5., 12. og 19. aug: Drop-in Aversjonsdressur hund-sau. Lier. Info Tomas Løvstad mobil 921 36 202, eller Arild Hansen mobil: 915 46 046 e-post: arild.walter@gmail.com Mer info her. Ingen påmelding.

Apportbevisprøver: 7., 14. og 21. august. Sted: NVK-hytta på Holleiea. Info og påmelding: Ernst Evensen, mobil 406 25 685, e-post: ernst@fuglejakt.no

Kurs: Føring av hund på skog. Ansvarlig: Arild. Info kommer senere. AVLYST

28. aug: Fullkombinert prøve på Holleia. Påmelding nkk.no Prøveleder Anders Simensrud mobil: 408 41 501. e-post: anders.simensrud@jbv.no

September:

3. sept.: Fullkombinert prøve på Holleia. Påmelding nkk.no PrøvelederAnders Simensrud mobil: 408 41 501. e-post: anders.simensrud@jbv.no

Oktober:

I okt. eller nov: Distriktsmesterskap lavland eller høyfjell. Under planlegging. Ansvarlig: Henrik. Dato og øvrig info kommer senere.

November:

2. og 3. nov.: Skogsfuglprøve Holleia. Prøveleder Christina Krekling mobil: 476 10 508. e-post elay-kre@online.no

Desember:

Onsdag 4. des.: Årsmøte, julebord, kåring av årets hunder. Kl. 18. Sted: Lierkroa.

Terminliste 2018

Hver fredag fra 5. januar. Egentrening Drammen Hundepark fredager 17.00 – 19.00 sammen med de andre raseklubbene i distriktet, og FB-gruppa «Trening med fuglehund» Bruk denne unike muligheten til å trene gratis innendørs på vinteren!

I tillegg blir det treningstreff/klubbkvelder på NVK-hytta på onsdager fra slutten av januar, etter varsel på Facebook-gruppa vår. Annenhver gang formiddag/kveld. Kontakt Monica Rognheim, ERnst Evensen, Anders Simensrud eller Ole Kristian Hesthagen for info om veien.

24. januar: Medlemsmøte kl. 18.00. Sted: Lier Røde Kors, Ringeriksveien i Lier. Tema: Ny avlsplan NVK. foredragsholder Kai-Rune Johannessen

7. februar kl. 18.00: Medlemsmøte med diskusjon rundt saker til DK/RS 2018, og utdeling av priser til Årets hunder  Sted: Røde Korshuset på Tranby i Lier.

Onsdager: Klubbdager/kvelder på NVK-hytta på Holleia. Annonseres på vår Facebook-side. Annenhver gamg på dagtid/kveldstid. Vi varmer opp hytta og det er åpent på vårt flotte lufteområde. NB: Dette er et tilbud til medlemmer! mer info kan du få hos Frode Laugerud, Ole Kristian Hesthagen eller Anders Simensrud.

2.-4. mars: Treningssamling / Distriktsmesterskap høyfjell vinter i samarbeid med O/A i Uvdal. Info og påmelding.  Mer info

13. mars: Oppstart Apport grunnkurs. FULLTEGNET. Mer info

11. april: Innføring i valpeapport.  Kurs over tre onsdager for valper. Drammen. Mer info her.

20.-22. april: Fase 1-kurs, helg,  på NVK-hytta på Holleia.  Mer info her

23. april: Utstillingskurs Ringerike/Hønefoss. Mer info her.

27. – 29. april: Sporkurs helg, på NVK-hytta på Holleia. Mer info her

18.-21. mai: Landssamling i Os i Hordaland med NVK-utstilling og apportprøve. Påmelding via web på nkk.no. Mer info her

8.- 10. juni: Apportprøvekurs / videregående apportkurs helg. NVK-hytta på Holleia. Mer info. AVLYST pga brannfare

4., 11. og 18. juni: Aversjonsdressur hund / sau. All info her. Ansv.: Arild W. Hansen

21.-22 juli: Apportprøve Holleia. Påmelding via web på nkk.noAll info her. Ansv.: Arild W. Hansen

1.-5. august: Trening av hund på Dovre – Hjerkinn. LEDIGE PLASSER. Info her. Ansv.: Anders Simensrud.

30. juli, 6. og 13. august: Aversjonsdressur hund / sau. DROP INN. Mer info her. Ansv.: Arild W. Hansen

3.-5. august: RIOS: Ro i oppflukt-kurs på Holleia, fra fredag ettermiddag til søndag, etter treningsprinsippene til Hundskolan Vision. Ansv.: Wenche Due Hansen. AVLYST.

9. august: RIOS-trening med duer på Knivebakken jakthundsenter. Info og påmelding her.

10.-12. august: Oslo/Akershus NVK inviterer til jentesamling i Sverige. Info her.

14. august: RIOS-trening med duer på Knivebakken jakthundsenter. Info og påmelding her 

15. august: Ny på jaktprøve-kurs på Sando. Info og påmelding her.

15. august: Temakveld Skogsfugljakt, kl. 18-20, NVK-hytta på Holleia.

23. august: RIOS-trening på Sando hundesenter. Påmelding og mer info her.

Ultimo august / primo september. Kurs: Føring av hund på skog. 1-3 kvelder i tidsrommet 21.08 – 08.10. Holleia. Ifo kommer senere. Ansv: Arild Walter Hansen.

29. august: Fullkombinert prøve på Holleia. Påmelding via nkk.no  Mer info kommer. Prøveleder Anders Simensrud.

September: RIOS og felttrening på Sando hundesenter. Dato og mer info kommer

4. september: Fullkombinert prøve på Holleia. Påmelding via nkk.no. Prøveleder Anders Simensrud.

5. september: Tema skogsfuglprøve med instruksjon. NVK-hytta på Holleia. Mer info kommer. Påmelding.

27.-30. sept: NVK arrangerer NM høyfjell høst + vanlig jaktprøve AK/UK på Kongsvoll/Hjerkinn. Påmelding via web nkk.no

9.-11. november. Treningssamling og klubbmesterskap lavland i Sverige (Karlstad). Mer info kommer. Ansv.: Henrik Syvertsen.

17.-18. november: Skogsfuglprøve Holleia. Påmelding via nkk.no. Mer info kommer.

5. desember: Årsmøte og julebord med utdeling av priser for Årets hunder.

Terminliste 2017

NB: Alle datoer er foreløpige og kan bli endret. Følg med på her på hjemmesiden og på Facebook-gruppa vår.

Januar-mars: Egentrening Drammen Hundepark fredager kl. 17.00 – 19.00 sammen med de andre raseklubbene i distriktet, og FB-gruppa Trening med fuglehund. Bruk denne unike muligheten til å trene gratis innendørs på vinteren.

25. januar: Medlemsmøte kl. 18.00. Sted: Lier Røde Kors, Ringeriksveien 292, Tranby. Saker til DK/RS. Foredrag og lynkurs i hundemassasje ved Linn Gareid. Mer her

3. – 5. mars: Treningssamling / Distriktsmesterskap vinter i samarbeid med O/A i Uvdal. All info ligger HER.

7. mars: Apport grunnkurs starter 7. mars. Mer info her.

Mai: Fellestrening Eiksetra / Holleia. Apporttrening frem til ca. Sankthans. Vi holder til ved Damtjern, rett før Eiksetra i Lier. Start ca kl 17/18. Noen kvelder møtes vi ved NVK-hytta på Holleia vwd Tyrifjorden. Følg med i Facebookgruppen vår for mer info.

3. mai: Distriktsmesterskap i hagleskyting på leirduebanen til Asker JFF i Olledalen. Det er mulighet for å trene i forkant.  Mer info HER.

3. mai: Utstillingskurs på Helgelandsmoen i Hole kommune ved Hønefoss. Mer info her

5. – 7. mai: Sporkurs m/Ida Sollie på Holleia. AVLYST!

19. – 21. mai: Apportprøvekurs / videregående apportkurs på Holleia. Mer info her.

6., 12. og 19. juni: Aversjonsdressur hund-sau. Tre kvelder før ferien. Info Arild Hansen mobil: 915 46 046 eller Wenche Due Hansen mobil: 90 68 18 29.

13. juni: Familiedag og innvielsesfest speiderhytta/NVK-hytta på Holleia. Vi starter kl 14. Apporttrening og mulighet for å ta apportbevis. Ta med egen fugl. Vi fyrer opp grillen fra kl. 17. Sosialt samvær.

22. – 23. juli: Apportprøve Holleia. Prøveleder Thomas Svane Jacobsen. E-post: tsjac@icloud.com.   Info om prøven

4. – 6. august: Treningssamling høyfjell på Hjerkinn. NVK Buskerud delsponser overnatting. I tillegg kommer trreningsavgift til Hjerkinn fuglehundklubb som disponerer terrenget. Fellessamling lørdag kveld. Påmelding til Anders Simensrud, mobil 40841501.

31. juli, 7. og 14. august: Aversjonsdressur hund – sau. Info Arild Hansen mobil: 915 46 046 eller Wenche Due Hansen mobil: 90 68 18 29.

17. august: Ro i oppflukttrening på Knivebakken. Påmelding til Toril Weum Ekjord  mobil 93235781

28. august: Felttrening Sando hundesenter. Påmelding til Toril Weum Ekjord  på mobil 93235781

August / september: Kurs: Føring av hund på skog. 1-3 kvelder i tidsrommet 21.08 – 09.09. Info kommer.

29. august: Fullkombinert prøve på Holleia. Info og påmelding Anders Simensrud. Mobil: 408 41 501. E-post: anders.simensrud@jbv.no.

19. september: Fullkombinert prøve m/ felling på Holleia. Info og påmelding Anders Simensrud mobil: 408 41 501. E-post: anders.simensrud@jbv.no

September: Treningssamling lavland, Rampens hundesenter, tentativ dato er 23. – 24. sept. AVLYST! 

27. september: Felttrening  Sandi hundesenter  påmelding til Toril Weum Ekjord  mobil 93235781

18.-19. november: Skogsfuglprøve Holleia. Prøveleder Christina Elayne Krekling mobil: 476 10 508. E-post: elay-kre@online.no

3.-5. november: Distriktsmesterskap lavland med julebord på Trossnäs gård (Anders Due) ved Karlstad. Innkvartering i hytter på Bomstadbaden camping. Påmelding til Henrik Syvertsen.

4. november: Vennskapsmatch mot Vestfold / Telemark. Trossnäs, Karlstad

6. desember: Årsmøte og foredrag kl. 18.00. Sted: Røde Kors-huset i Lier, Ringeriksveien 292, Tranby.

Terminliste 2016

Januar:

Egentrening Drammen Hundepark fredager kl. 17-19 sammen med de andre raseklubbene i distriktet, og FB-gruppa Trening med fuglehund. Bruk denne unike muligheten til å trene gratis innendørs på vinteren!

Egentrening sammen med Gordonsetterklubben. Nordre Bondi gård i Asker (Bak Asker Brannstasjon). Adressen er Fredtunveien 27. Onsdager kl. 18 til ca 19.30. Ingen påmelding. Det koster kr. 50 pr. gang. Organisert med instruktører. Ta med termos, det blir en kaffepause halvveis.

27. januar:

Ekstraordinært årsmøte, etterfulgt av medlemsmøte kl. 18.00. Sted: Lier Røde Kors, Ringeriksveien 292, 3408 Tranby i Lier. Se formell innkalling. På medlemsmøtet: Saker til Distriktskonferansen og Representantskapsmøtet 2016 i NVK.

10. februar:

Dressurkurs i samarbeid med NGK: Info / påmelding Tone Bøckmann, mobil: 408 75 510, e-post: tbenboe@online.no

Mars:

11.-13. mars: Treningssamling / Distriktsmesterskap vinter i samarbeid med NVK O/A på Solheimstulen i Uvdal. Info her. Påmelding til signe.karin@gmail.com.

Mars:

Oppstart apportkurs. Torsdager fra og med 10.03 til 12.05. Påmelding Wenche Due Hansen, mobil: 90 68 18 29. E-post: wenchedue@gmail.com Info: Arild Hansen mobil: 91 54 60 46 / Terje Holmberg mobil: 93 23 36 60

26. mai:

Oppstart Apportprøvekurs / videregående apportkurs. Info Arild Hansen mobil: 91 54 60 46, Wenche Due Hansen mobil: 90 68 18 29. Terje Holmberg mobil: 93 23 36 60. Øvrige datoer kommer senere.

April:

Kurs i utstillingsteknikk i NVK OA og på Sando. Mer info her.

30. mai, 6. og 13. juni:

Aversjonsdressur hund / sau.  Stedet er Sjåstad i Lier. Ingen påmelding, det er bare å møte opp. Info Arild Hansen mobil: 91 54 60 46 eller Wenche Due Hansen mobil: 90 68 18 29. Mer info HER.

14. juni:

Distriktsmesterskap i leirdueskyting for NVK Buskerud. Sted: Asker JFF. I forkant blir det trening 31. mai og 7. juni. Mer info her.

18. juni:

AVLYST: Familiedag ved Haukely-hytta på Holleia. DM apport, sosialt samvær, grilling. I stedet kårer vi distriktsmester apport på Holleiaprøven (beste AK/UK-hund lørdagen).

23.-24. juli:

2 dagers apportprøve Holleia. Prøveleder Terje Holmberg mobil: 93 23 36 60 E-post: terje.holmberg@brynbk.no.

5. – 7. august:

Trening av hund på Dovre – Hjerkinn. Vi har reservert hytter på Furuhaugli. Begrenset med antall hunder. Info og påmelding Wenche Due Hansen mobil: 90 68 18 29.

1., 8. og 15. august:

Aversjonsdressur hund / sau. Stedet er Lier. Info Arild Hansen mobil: 91 54 60 46 eller Wenche Due Hansen mobil: 90 68 18 29.

August:

Fugletrening. 2. august, 9. august  på Knivebakken Jakthundsenter.

17. august på Sando hundesenter.

September:

Fugletrening. 19. og 26. sept. på Sando hundesenter.

22. september på Knivebakken Jakthundsenter.

6. september:

Fullkombinert prøve på Holleia. Info og påmelding Anders Simensrud mobil: 40 84 15 01. E-post: anders.simensrud@jbv.no

8. september:

Fullkombinert prøve på Holleia. Info og påmelding Anders Simensrud mobil: 40 84 15 01. E-post: anders.simensrud@jbv.no

15. september:

Fullkombinert prøve m/ felling på Holleia. Info og påmelding Anders Simensrud mobil: 40 84 15 01. E-post: anders.simensrud@jbv.no

20. september:

Fullkombinert prøve m/ felling på Holleia. Info og påmelding Anders Simensrud mobil: 40 84 15 01. E-post: anders.simensrud@jbv.no

September:

Fugletrening, dato og sted kommer senere.

19. og 20. november:

Skogsfuglprøve Holleia. Prøveleder Christina Elayne Krekling mobil: 47 61 05 08. E-post: elay-kre@online.no

25. – 27. november:

Distriktsmesterskap lavland m/ julebord. Påmelding Wenche Due Hansen, mobil: 90 68 18 29. E-post: wenchedue@gmail.com.

27. november:

Vennskapsmatch lavland mot Vestfold / Telemark. Beslutningen om dette arrangeres gjøres etter evaluering av vennskapsmatchen 2015 i samarbeid med Vestfold / Telemark.

7. desember:

Årsmøte kl. 18.00. Sted: Røde Kors-huset, Ringeriksveien i Lier.

Terminliste 2015

Medio januar:

Bli med på fellestrening (egentrening uten instruktør) onsdager i Asker og fredager i Drammen.

29. januar:

Medlemsmøte kl. 18.00. Tema er saker til Distriktskonferansen i NVK. Sted: NVK Buskeruds lokaler, Ringeriksveien 100 i Lier.

3. mars:

Oppstart nytt dressurkurs for fuglehunder i Drammen Alle raser velkomne. Påmelding Wenche Due Hansen, mobil: 90 68 18 29. E-post: wenchedue@gmail.com

6. – 8. mars:

Treningssamling og distriktsmesterskap vinter i Uvdal i samarbeid med Oslo og Akershusgruppa.  Vi ønsker spesielt nye medlemmer velkommen til en hyggelig helg i flotte omgivelser.

Etter påske:

Vi flytter onsdagens egentrening til utfartsparkeringen ved bommen inn til Eiksetra i Lier. Her fortsetter vi med lydighetstrening. Etterhvert som snøen går og det tørker opp i terrenget flytter vi oss innover til Damtjern ved Eiksetra. Her trener vi i apportdisplinene. Info Wenche Due Hansen, mobil: 90 68 18 29. E-post: wenchedue@gmail.com.

4. mai

Lynkurs i utstillingsteknikk i Asker. Instruktør Ellen Marie Imshaug. Sted: Vardåsen skole.

5. mai:

Oppstart apportkurs. Sted: Drammen.

22.-25. mai:

Landssamling i NVK på Buhol i Akershus, i regi av Oslo/Akershusgruppa. Spesialutstilling og apportprøve.

1., 8. og 15. juni:

Aversjonsdressur hund – sau. Det blir disse tre kveldene før ferien. Sted: Lier. Info Arild Hansen mobil: 915 46 046 eller Wenche Due Hansen mobil: 90 68 18 29. DROP IN.

13. – 14. juni:

Familiedag/helg på Holleia. Klubbmesterskap apport på lørdagen, grilling, utstillingsteknikk, etc. Foredrag om trening av hund ved Leif Ottesen. Mulighet for overnatting i hovedhuset på Sørli, og trening apport på søndag på inngjerdet område.

18.-19. juli:

Apportprøve Holleia. Prøveleder Belinda Aasberg mobil: 951 62 530. E-post: belindas@online.no.

31. juli – 2. august:

Trening av hund på Dovre – Hjerkinn. Begrenset med antall hunder. Info og påmelding Anders Simensrud mobil: 408 41 501. E-post: anders.simensrud@jbv.no.FULLTEGNET

3., 10. og 17. august:

Aversjonsdressur hund – sau. Info Arild Hansen mobil: 915 46 046 eller Wenche Due Hansen mobil: 90 68 18 29. DROP IN.

4. – 5. august:

«Ny på jaktprøve». Jaktprøvekurs og trening på fugl på Sando hundesenter.

12. og 13. august:

Fugletrening Knivebakken Jakthundsenter, Skoger ved Drammen. Påmelding Wenche Due Hansen mobil: 90 68 18 29. FULLTEGNET

26. august:

Fullkombinert prøve på Holleia. Info og påmelding Anders Simensrud mobil: 408 41 501. E-post: anders.simensrud@jbv.no.

1. og 23. september:

Fugletrening på Sando hundesenter. FULLTEGNET

2. september:

Fullkombinert prøve på Holleia. Info og påmelding Anders Simensrud mobil: 408 41 501. E-post: anders.simensrud@jbv.no.

8. september:

Fullkombinert prøve på Holleia. Info og påmelding Anders Simensrud mobil: 408 41 501. E-post: anders.simensrud@jbv.no.

16. september:

Fullkombinert prøve med felling på Holleia. Info og påmelding Anders Simensrud mobil: 408 41 501. E-post: anders.simensrud@jbv.no.

23. september:

Fugletrening, Sando hundesenter, Sande.

14.-15. november:

Skogsfuglprøve Holleia. Prøveleder Christina Elayne Krekling mobil: 476 10 508. E-post: elay-kre@online.no.

21.- 22. november:

Distriktsmesterskap lavland og julebord. Trening søndag. Sted: Säffle. Overnatting: Duse Udde camping (hytter).  Påmelding Wenche Due Hansen, mobil: 90 68 18 29. E-post: wenchedue@gmail.com.

2. desember:

Årsmøte kl. 18. Sted: Røde Kors-huset, Ringeriksveien 292, 3408 Tranby. Innkalling.

TERMINLISTE 2013

30. Januar:lMedlemsmøte kl 1900. Sted: Ringeriksveien 100, Lier. Saker til DK og blir det tid til overs blir det kåseri om jakt i Sverige. Ansvarlige: Arild W. Hansen og Karl K. Moe.

Diverse muligheter for trening av hund i feb/mars: Hol i Hallingdal med Sando
hundesenter 15. -17. feb kr 1950,-. Bjåen med NVK Agder 1. – 3. mars, kr
1600,Uvdal med NVK Oslo/Akershus 8. – 10. mars kr 1500,-, Hovden med NVK Vestfold/Telemark
15.-17. mars kr 1300,-.

Uke 14 i April: Grunnkurs dressur på 8 kvelder. Nærmere info om instruktører og oppmøte
kommer nærmere. Påmelding til Wenche D. Hansen tlf.
90681829. Kurset avsluttes med 2 kvelder med fugl.

April: Apporttrening på Eiksetra sammen med Gordonsetterklubben hver
onsdag, så fort snøen har smeltet. For info. Wenche D. Hansen tlf. 90681829.

Uke 21 i Mai: Lerdueskyting. Ansvarlig: Ragnhild Skaare tlf. 90665025.Sted: Olledalen skytesenter, Solliveien i Asker.

12. Juni:
Distriktsmesterskap i Lerdueskyting i Asker.

Familiedag og DM-apport er slått sammen:

30. Juni: Vorstehdag i Buskerud – familiedag, kl 1100 Sted: Holleia. Ansvarlig: Wenche Dyreng tlf. 92477210/Thomas Kolbjørnsen tlf.97716755.
Aktiviterer: Gjennomgang av apportøvelser, dressur, utstillingsråd og sosialt
samvær. Ta med grillmat – vi tenner grill.

30. Juni: Distriktsmesterskap apport UK og AK.Sted: Holleia kl 1100. Ansvarlig: Karl K. Moe tlf. 95213601/Thomas Kolbjørnsen tlf 97716755. Ta med grillmat – vi tenner grill.

Juni :Aversjonsdressur hund/sau. Dato: 10. 17. og 24. juni. Sted: Lier. Ansvarlig: Arild W. Hansen tlf. 91546046/Karl K. Moe tlf. 95213601.

20. – 21. Juli: Apportprøve på Holleia. Ansvarlig: Belinda Aasberg tlf. 95162530.

24. Juli og 31. Juli: Rapphønstrening i Knivebakken ved Skotselva. Påmelding til Anders
Simensrud tlf. 40841501.

2. – 4.august: Trening av hund på Dovre – Hjerkinn. Anders Simensrud tlf. 40841501.

August: Aversjonsdressur hund/sau. Dato: 5. 12. og 19. august. Sted: Lier Ansvarlig:
Arild W. Hansen tlf. 91546046/ Karl K. Moe tlf. 95213601.

21. August: Fullkombinert prøve. Sted: Holleia. Ansvarlig: Anders Simensrud tlf. 40841501.

28. August: Fullkombinert prøve: Holleia. Ansvarlig: Anders Simensrud tlf.
40841501.

4. September: Fullkombinert prøve : Holleia. Ansvarlig: Anders Simensrud tlf. 40841501

18. September: Fullkombinert prøve med felling. : Holleia. Ansvarlig: Anders Simensrud tlf.
40841501

9. – 10. November: Skogsfuglprøve. Sted: Holleia. Ansvarlig: Christina Krekling Tlf.
47610508.

23. – 24. November: Distriktsmesterskap lavland i UK og AK. Lørdag kveld blir det
julebord. Påmelding til Wenche D. Hansen tlf. 90681829. Kommer nærmere tilbake til terreng og
overnattingssted.

4. Desember:
Årsmøte. Sted: Ringeriksveien 100, Lier.

 

TERMINLISTE 2012

 

Onsdag 25. januar: Medlemsmøte med saker til DK. Sted: Gulskogen, Drammen kl 1900.

9-11 mars:            Lørdag – Distriktsmesterskap Oslo/Akershus + trening i terreng

Søndag – trening i terreng. Begge dager med instruktør

Sted: Uvdal

Mandag 26. mars: Dressurkurs på 8 kvelder, som går over mandager og torsdager.

Instruktører er Eva Kulstadvik og Pål Berge.

Sted: Tollbukaia, Drammen. Påmelding til Wenche D. Hansen       

tlf. 90681829. Kurset avsluttes med 2 kvelder på Hønefoss med duetrening.

April                     Apporttreninger på Eiksetra sammen med Gordonsetterklubben

hver onsdag. For info. Wenche D. Hansen tlf. 90681829.

11. april                 Lerdueskyting med instruksjon.  Påmelding til Ragnhild Skaar tlf. 90665025.

Datoene er: 11.04, 18.04, 25.04 og 02.05.

Sted: Olledalen skytesenter, Solliveien i Asker.

03. juni                  Vorstehdag i Buskerud – familiedag, kl 1300 – 1600

Sted: Holleia. Ansvarlig: Wenche Dyreng tlf. 92477210

17. juni                   Distriktsmesterskap apport UK og AK – ta med grillmat.

Sted: Holleia. Ansvarlig: Anders Simensrud tlf. 40841501.

Juni                        Aversjonsdressur hund/sau. Dato: 11. 18. og 25. juni.

Sted: Lier. Ansvarlig: Arild W. Hansen tlf. 91546046.

21-22 juli               Apportprøve på Holleia. Ansvarlig: Belinda Aasberg tlf. 95162530.

27-29 juli              Trening Hjerkinn – Fulltegnet

4-5 august              Rapphønstrening i Knivebakken ved Skotselva. Påmelding til Anders S

10-12 august          Autorisasjon på Kongsvoll – Hjerkinn.

August                   Aversjonsdressur hund/sau. Dato: 6. 13. og 20. august. Sted: Lier

Ansvarlig: Arild W. Hansen tlf. 91546046.

22. august               Fullkombinert prøve. Sted: Holleia. Ansvarlig: Anders Simensrud                                                        tlf. 40841501.

5. september          Fullkombinert prøve. : Holleia. Ansvarlig: Anders Simensrud                                                               tlf. 40841501.

19. september        Fullkombinert prøve med felling. : Holleia. Ansvarlig: Anders Simensrud                                               tlf. 40841501

28-30 september   Trippelprøven Hjerkinn

10-11. november   Skogsfuglprøve. Sted: Holleia. Ansvarlig: Christina Krekling

24-25. november   Distriktsmesterskap lavland i UK og AK. Lørdag kveld blir det julebord.

Sted: Vestfold. Påmelding til

Wenche D. Hansen tlf. 90681829.

21. november         Årsmøte. Sted: Ringeriksveien 100, Lier.