Styremøter Oslo og Akershus

Her kan du lese referater fra styremøter i NVK Oslo og Akershus.

NVK Oslo/Akerhus logo

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017