Årsmøter NVK Østfold

Her finner du dokumenter, referater og protokoller fra årsmøter i NVK Østfold.

NVK ØSTFOLD logo

Årsmøte 2020

Årsmøte 2019:

Årsmøte 2018

Årsmøte 2017

Årsmøte 2016