Premierte hunder i Rogaland

Her er oversikt over premier og heder oppnådd av NVK Rogalands medlemmer.

Send opplysninger med navn og registreringsnummer på hund, hundens foreldre, samt navn på eier/fører, prøvested/utstillingssted, dato, og oppnådd premiegrad – og gjerne også (ferskt) bilde – til Karen Thaule-Pedersen på karenthaule@gmail.com

Husk også å registrere i NVC-cupen innen 7 dager!