Kontakt Troms

Dette er NVKs kontakter og styre i Troms.

Distriktsrepresentant: Liv-Jorunn Karlsen

Styremedlem/kasserer: Ernst EvensenNVK TROMS logo

Styremedlem/sekretær:  Stephan Winsjansen

Styremedlem: Karina Kolflaath

Valgkomite Troms:

  • Terje Schelderup
  • Trude Langstrand
  • Trude Giverhaug

Vara valgkomiteen: Torstein Svendsen