Terminliste Troms

Aktivitetsplan 2024

Medio mai: apportkurs Gausvik

22.-23. juni 2024: 2 dagers apportprøve i Gausvik

Prøven samkjøres med HJFF sin utstilling i Harstad 22. juni med mulighet for trening fredag og lørdag. Foredrag om utstilling v/Birte Voll Myhre og apport v/Ernst Evensen på Heggenkollen fredag 21.3.23

2.-4. august Vorstehtreff med 2 dagers apportprøve på Steiland. Det planlegges medlemsmøte i forbindelse med vorsteh-treffet på med mulighet til å delta på teams også.

7. og 14. august: ettermiddagsprøver apport i Gausvik

23. august: Fullkombinert prøve, skog i Gausvik