Kontakt Vestland

Her finn du kontaktinformasjon for styret i NVK Vestland for 2020. Vårt distrikt omfattar de tidligere fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane.

Distriktsrepresentant/webansvarleg:  Mette Eknes

Nestleder: Anne Karine Midtbø

Kasserar: Øistein Strømme

NVK HORDALAND logo

Styremedlem: Kjersti Follesøy

Styremedlem: Kari Skålevik

Styremedlem: Anne Grete Langeland

Revisor:  Rickard Koester
Vararevisor:   Mira Donovan

Valgkomité:

  • Lorenzo Wiese Hansen
  • Endre Gunnar Bergesen
  • Børge Follesøy