Kriteriene for årets hundar i NVK Vestland

Her er oversikt over kriteriene for årets hundar i NVK Vestland. Tidelegare var desse vandreprremiar, men frå og med årsmøtet 2018 er desse erstatta med pokal/glass ein vinn til odel og eige.

Årets hund Apport:

UK: Beste hund i UK på Askøyprøvens første dag (lørdag), blir vinnar av pokal/glass som Årets Hund i apport i UK.

AK: Beste hund i AK på Askøyprøvens første dag (lørdag), blir vinnar av pokal/glass som Årets Hund i apport i AK.

Denne kåringa skjer på Askøyprøven og pokal/glass blir delt ut der.

Kåring, og utdeling, av dei øvrige pokalvinnarane  skjer kvart år på vårt årsmøte/generalforsamling. Desse er:

Årets Vorstehhund:

Den hund som har flest poeng etter Championatreglene. Reglene finner du som vedlegg til dette skrivet.

Årets Unghund:

Tildeles den unghund som har flest poeng etter NVC-reglene.

Årets Allroundhund:

Tildeles den hund som har flest poeng etter NVC-reglene, dog minst fra 3 øvingar, der den eine øvinga må være apport. Øvingane er: Vinter, høgfjell haust, skog, lavland og apport.

Årets mest framgangsrike:

Tildeles den hund som har flest poeng etter NVC-reglene, men tidlegare upremiert på jaktprøve.

NB: For Årets Vorstehhund, Årets Unghund, Årets Allrounhund og Årets mest framgangsrike er det et krav at hunden har minimum Good på utstilling, ogdersom det er lik poengsum på fleire hundar vinner yngste hund.

Messalinas Vandrepokal

(Tidlegare Kennel Mosseborgens Vandrepremie)

Kriterierene for denne finn du lenger nede på sida. Desse vart reviderte i 2014 og er oppretta av Kennel Rugdelia.

Årets Entusiast:

Tildeles en i klubben som gjennom dugnad/ekstra innsats gjennom året har gjort seg fortent til den. Kan ikkje utdelast til styremedlemmer.
Styret tar gjerne i mot forslag på kandidatar. Utdelt første gang for 2008.

Krav:

For alle pokalane er det et krav at vinner er medlem i NVK-Hordaland. Ein kan vere med å kjempe om pokalane frå innmeldingsdato. Eks.: Melder ein seg inn i juni 2015, blir ikkje resultata frå vinteren 2015 gjeldande.

Poengberekning:

Dei ulike poengberekningane som ligg til grunn for dei ulike kåringane:

  • Championatreglene, finn du her.
  • Messalinas Vandrepokal (redigert 2014):