Championatreglene (NKK):

Her ligg oversikt over kva som krevst for at ein hund skal kunne bli Champion. Det er reglane for å bli Jakt Champion som ligg til grunn for kåringa av Årets Vorsteh i NVK Hordaland.

GRUPPE 7 – Stående Fuglehunder

Utstillings Championat N UCH:

Generelle krav:

a) Tre ganger certifikat på utstilling i Norge under tre forskjellige dommere. Minst ett av certifikatene må være vunnet på utstilling arrangert av NKK eller på utstilling hvor raseklubb er gitt anledning til å utdele certifikat tellende til championat på linje med certifikat vunnet på NKKs utstilling. Minst et av certifikatene må være vunnet ved fylte 24 måneder eller senere.

b) Hund som allerede har oppnådd nasjonalt utstillingschampionat blir norsk utstillingschampion med certifikat oppnådd på internasjonal utstilling(eller på utstilling hvor raseklubb er gitt anledning til å utdele “stor cert” (tilsvarende NKK-cert)). Dersom dette certifikatet oppnås før fylte 24 måneder, må hunden oppnå ytterligere ett cert i Norden ved fylte 2 år eller senere , og ha oppnådd eventuelle tilleggskrav for rasen.

For raser med tilleggskrav for oppnåelse av Norsk utstillingschampionat kan raseklubb/forbund beslutte at følgende krav gjelder:

c) Tre ganger certifikat på utstilling i Norge under tre forskjellige dommere. Minst ett av certifikatene må være vunnet ved fylte 24 måneder eller senere.

d) Hund som allerede har oppnådd nasjonalt utstillingschampionat blir norsk utstillingschampion med ett certifikat oppnådd på utstilling i Norge. Dersom certifikatet oppnås før fylte 24 måneder, må hunden oppnå ytterligere ett cert i Norden ved fylte 2 år eller senere, og ha oppnådd eventuelle tilleggskrav for rasen.

Det fremgår av liste på www.nkk.no hvilke raser som kan oppnå N UCH i hht. punkt c ) og d) over.

Tilleggskrav:

Samtlige raser i gruppe 7 (unntatt bracco italiano, drentsche patrijshond, gammel dansk hønsehund, italiensk spinone, stabyhoun og øvrige raser uten raseklubb i Norge):

En gang 1. premie i AK på jaktprøve for fuglehunder på en av følgende prøvetyper: Høyfjellsprøve, lavlandsprøve, skogsfuglprøve eller tilsvarende utenlandsk prøve.

Alternativt:

To ganger certifikat på utstilling, under to forskjellige dommere, samt 1. premie i VK på jaktprøve for fuglehunder på en av følgende prøvetyper: Høyfjellsprøve, lavlandsprøve, skogsfuglprøve eller tilsvarende utenlandsk prøve.

NORSK JAKTCHAMPIONAT (NJCH):

OBS!! Dette er det som ligg til grunn for poengberegnina for kåring av Årets Vorsteh.

Foruten å ha oppnådd 25 poeng på jaktprøve i Norge etter nedenstående regler og oppnådd minst Very good på offisiell utstilling ved fylte 24 mnd, må hunden ha oppnådd ett av følgende kriterier: ÆP på skogsfuglprøve, CACIT, Reserve-CACIT, 3 x CK, eller 1. AK fullkombinert jaktprøve for stående fuglehunder. Alle CK må være oppnådd etter 1.1.2010.

Alternativ for utenlandsk jaktchampion:

For hunder som allerede har oppnådd jaktchampionat i utlandet gjelder de samme kravene, med unntak av kravet til 25 championatpoeng og Very good på utstilling i Norge.


Dei 25 poenga nevnt over, oppnås utifrå følgjande kriterier:

Det gis poeng etter følgende kriterier:

1. premie UK (maks 2 x 1. UK er tellende)

2 poeng

1. premie AK

3 poeng

1.premie AK Fullkombinert

5 poeng

1. premie Norsk Derby kvalifisering

2 poeng

2. premie Norsk Derby kvalifisering

1 poeng

1. premie Norsk Derby semifinale

3 poeng

2. premie Norsk Derby semifinale

2 poeng

3. premie Norsk Derby semifinale

1 oeng

1. premie Norsk Derby finale

5 poeng

2. premie Norsk Derby finale

4 poeng

3. premie Norsk Derby finale

3 poeng

4. premie Norsk Derby finale

2 poeng

5. premie Norsk Derby finale

1 poeng

1. premie Unghund Grand Prix

3 poeng

2. premie Unghund Grand Prix

2 poeng

3. premie Unghund Grand Prix

1 poeng

1. premie Sør Norsk Mesterskap

3 poeng

2. premie Sør Norsk Mesterskap

2 poeng

3. premie Sør Norsk Mesterskap

1 poeng

1. premie Forus Open

3 poeng

2. premie Forus Open

2 poeng

3. premie Forus Open

1 poeng

ARCTIC CUP

1. premie Arctic Cup finale

4 poeng

2. premie Arctic Cup finale

3 poeng

3. premie Arctic Cup finale

2 poeng

4. premie Arctic Cup finale

1 poeng

Ved NM-lagkonkurranser får de seks beste hundene individuelt fra 6 til 1 poeng, forutsatt at de har brakt fugl for skudd og at det er skutt over hundene.

Alle hunder som kvalifiserer seg til Norsk Derby finale får 1. poeng.

I VK gjeld følgande poengsystem:

VK:

1.VK

3 poeng

2. VK

2 poeng

3. VK

1 poeng

VK Semifinale:

1.VK

4 poeng

2.VK

3 poeng

3.VK

2 poeng

4.VK

1 poeng

VK Finale: Premiering fra VK-finale berettiger til poeng som varierer med antall startende hunder etter følgende tabell, max 10 poeng:

Antall hundar

1. VK

2. VK

3. VIK

4. VK

5. VK

6.VK

Inntil 30

 3

2

1

0

0

0

31-40

 4

3

2

1

0

0

41- 50

 5

4

3

2

1

0

51 – 60

 6

5

4

3

2

1

61 – 70

 7

6

5

4

3

2

71 – 80

81 – 90

91 –

 8

 9

10

7

8

9

6

7

8

5

6

7

4

5

6

3

4

5

Praktisering i VK: Ved registrering av premiering i VK-finale, må totalt antall startende første dag i VK komme fram. En hund kan på den samme jaktprøven oppnå poeng både fra VK første dag, VK-semifinale og i VK- finale.

Ved lukket prøve gis det championatpoeng bare for premier oppnådd i kvalitetsklasse (UK/AK). Det gis tilleggspoeng etter følgende skala:

1 UK/AK apport          1 poeng (maks intil 5 ganger)

CK                                 1 poeng
CACIT                            2 poeng
Res. CACIT                    2 poeng

ÆP skogsfuglprøve      2 poeng

Eksempler:

1. AK og ÆP på skogsfuglprøve gir 5 poeng (3 +2)
1. VK finale med 27 startende hunder gir 3 poeng
1. VK finale med 27 startende hunder samt 1. AK apport gir 4 poeng (3 +1)
2. VK finale m/CK med 72 startende hunder gir 8 poeng (7 +1)
1. VK finale m/CK med 59 startende hunder gir 7 poeng
2. VK, samt 6. VK finale med 38 startende hunder ved samme prøve gir 2 poeng (2 + 0)

3. VK, samt 2. VK finale med 72 startende hunder ved samme prøve gir 8 poeng (1 + 7)


KOMBINERT JAKTCHAMPIONAT (N J(K)CH):

For å oppnå tittelen NJ(K)CH må hunden på jaktprøver for stående fuglehunder ha oppnådd følgende:

– 3 ganger enten 1.AK eller VK-premiering som gir minst 8 poeng etter omregningstabell (over), på feltprøver.

«Må VK-premien (minst 8 poeng) vere oppnådd på samme prøve eller kan ein samle op poeng: 2 på 1 prøve, 4 på neste, 8 på neste osv. fram til ein har 25 poeng?» Heldt det med 3 ganger 1AK eller må ein ha VK- premiering i tillegg? 3x1AK eller 3xVK med minst 8 poeng eller 2x1AK og så VK med 8 poeng, går det?»

– 1.AK apport.
En av feltprøvepremieringene må være oppnådd samme kalenderår som apportpremien.

– Utstillingskrav:
En gang minst Very Good på utstilling ved fylte 24 måneder eller

senere.