2016 Premierte hunder i Hordaland

Her ligg resultata våre medlemmar har oppnådd med sine hundar på jaktprøvar, apportprøvar og utstillingar i løpet av 2016.

KV Tiurjegerens Solo av Sognexpressen, Eigar: Robert Brenden

 

Dato Sted Prøvetype Premie
 26. februar Gaularfjell Jaktprøve, vinter 1.VK md CK
 5.  mars Mjølfjell Jaktprøve, vinter 5VK

 

KV – Sognexpressen’s Kzb Nikita, Eigar: Robert Brenden

 

 Dato                         Sted                           Prøvetype                            Premie     
 6. mars Mjølfjell  Jaktprøve, vinter 2AK

 

KV Sognexpressens Nikki, Eigar: Robert Brenden

 Dato                          Sted                           Prøvetype                           Premie    
 8. oktober  Østfold Jaktprøve, lavland  1VK SEMI NM Lavland

 

KV Hågakollen`s Dingo, Eigar: Øistein Strømme 


Dato                           Sted                           Prøvetype                              Premie        
12. mars Geilo Jaktprøve, vinter 3UK
 25. juni Askøy  Apportprøve 1AK

 

KV Høgakollen´s Frøya, eigar:  Fredrik Hoff

Dato Sted Prøvetype Premie
28. mai VOFF2016 Utstilling Exc.AK, 1AKK, CK, 1BTK, BIM
29. mai VOFF2016 Utstilling Exc.AK, 1AKK, CK, 1BTK, BIM
25. juni Askøy Apportprøve 1AK
26. juni Askøy Apportprøve 1AK

 

KV Skåtffjellet´s Bzt Tella, Eigar: Tom Lilletvedt


Dato                           Sted                            Prøvetype                               Resultat         
2. -3. april Sør-Norsk Unghundsmesterskap,

Filefjell

Jaktprøve, vinter Kom til finalen!
8. april Geilo Jaltprøve, vinter 1UK!!!
28. mai VOFF2016, Bergen Utstilling Very good, BK
29. mai VOFF216, Bergen Utstilling Very good, BK
21. august Ragsteindalen Jaktprøve, høst 1UK!!!
28. august Geilo Jaktprøve, høst 1UK!!!
3. september Kongsvold Jaktprøve, høst 3UK
23. september Norsk Derby, Kongsvold Jaktprøve, høst 1. premie Kvalik., vinnar av partiet!!
24. september Norsk Derby, Kongsvold Jaktprøve, høst 5. premie Semifinale
1. oktober Stord Jaktprøve, skog 1AK!!

 

KV Skåtfjellets Bzt Tinn-Tellus, eigar Sissel Bergesen


Dato Sted Prøvetype Premie
9. april Geilo Jaktprøve, vinter 2UK
16. april Hovden 2 Jaktprøve, vinter 3UK
28. mai VOFF2016, Bergen Utstilling Excellent, BK
29. mai VOFF2916, Bergen Utstilling Excellent, BK
25. juni Askøy Apportprøve 1UK
26. juni Askøy Apportprøve 1UK
26. august Geilo Jaktprøve, hødt 2UK
28. august Geilo Jaktprøve, høst 2UK
3. september Kongsvold Jaktprøve, høst 2UK
4. september Kongsvold Jaktprøve, høst 2UK

 

KV Doctordalen´s Tuva, eigar: Sissel Bergesen


Dato Sted Prøvetype Premie
25. juni Askøy Apportprøve 1AK
26. juni Askøy Apportprøve 1AK
27. august Geilo Jaktprøve, høst 2AK

 

KV Fjellfantens BMR Brøyt, eigar: Trond Leganger


Dato Sted                                          Prøvetype                                    Premie
 2. april Filefjell Jaktprøve, vinter 2AK

 

KV Just a Diva a nid Aux nobles, eigar: Torstein Johansen

 

Dato                         Sted                                         Prøvetype                                   Premie
25. juni Askøy Apportprøve 3UK

 

SV Pladsfjellet´s Vår, eigar: Terje Tørnblom

Dato                         Sted                                      Prøvetype                                   Premie 
25. juni Askøy Apportprøve 1AK
26. juni Askøy Apportprøve 1AK

 

SV Amanda av Lillealm, eigar: Anders Lunde


 

Dato                         Sted                                      Prøvetype                                    Premie 
26. juni Askøy Apportprøve 1AK

 

KV Rugdelias YCN Vilje (Mina), eigar: Trond Slethaug

 

Dato                         Sted                                      Prøvetype                                    Premie 
20/21. august Raggsteindalen Jaktprøve, høst 2UK

 

KV Rugdelias Szg Zipper, eigar: Richard Koester

 

Dato                          Sted                                       Prøvetype                                   Premie 
20/21. august Raggsteindalen Jaktprøve, høst 2AK

 

KV Rugdelias VLV Cornelia, eigar: Tore Kallekleiv

 

Dato                          Sted                                       Prøvetype                                   Premie 
28. mai VOFF2016 Utstilling Exc.BK, XBKK, CK, CERT
27. august Geilo Jaktprøve, Høst 1AK!!
2. oktober Stord Jaktprøve, Skog 1AK!!

 

 

 

 

KV Rugdelias Tlf Khaleesi, eigar: Tarjei Kallekleiv


Dato                          Sted                                       Prøvetype                                   Premie 
27. august Geilo Jaktprøve, høst 2AK

 

 

 

 

 

KV Rugdelias VLV Lucius, eigar: Anne Grete Langeland

 

Dato                          Sted                                       Prøvetype                                   Premie 
april NKK, Bergen Utstilling Exc. BK, 1BKK, CK, CERT, CACIB, 1BHK, BIR
28. mai VOFF2016 Utstilling Exc.BK, 1BKK, CK, CERT, 1BHK, BIR, 2BIS
29. mai VOFF2016 Utstilling Exc.BK, 1BKK, CK, CERT, 1BHK, BIR
august Elverum Utstilling Exc.BK, 1BKK, CK, 1BHK, BIR
august Lillehammer Utstilling Exc.BK, 1BKK, CK, 1BHK, CACIB, BIR
2. oktober Stord Jaktprøve, skog 3AK

 

Rugdelias UAF Conventina, eigar Marianne Sagstad


Dato                           Sted                             Prøvetype                                  Premie
2. oktober Stord Jaktprøve, skog 3AK