Styremøter og årsmøter NVK Vestland

Her finner du referater fra styremøter og protokoller fra årsmøter i NVK Hordaland.

2022:

2021:

2020:

 • Årsmøte Vestland 2020
 • Referat styremøte 1 – 2120

2019:

 • Protokoll åsmøte
 • Dokumenter
 • Referat styremøte 1 – 2019

2018:

 • Protokoll årsmøte
 • Dokumenter
 • Styremøte 1 – 2018

2017:

 • Protokoll åsmøte
 • Dokumenter
 • Styremøte 1 – 2017

2016:

 • Protokoll årsmøte 2016
 • Dokumenter 2016
 • Styremøte 1 – 2016

2015:

 • Protokoll årsmøte 2015
 • Dokumenter
 • Styremøte 1- 2015
 • Styremøte 2 – 2015