Styremøter og årsmøter NVK Vestland

Her finner du referater fra styremøter og protokoller fra årsmøter i NVK Hordaland.

NVK HORDALAND logo

Styremøter 2021:

Styremøter  2020

 • Referat styremøte 1 – 2120

Årsmøte 2019

 • Protokoll
 • Dokumenter

Styremøter  2019

 •  Referat styremøte 1 – 2019

Årsmøte 2018

 • Protokoll
 • Dokumenter

Styremøter  2018

 • Styremøte 1 – 2018

Årsmøte 2017

 • Protokoll
 • Dokumenter

Styremøter  2017

 • Styremøte 1 – 2017

Årsmøte 2016

 • Protokoll
 • Dokumenter

Styremøter  2016

 • Styremøte 1 – 2016

Årsmøte 2015

 • Protokoll
 • Dokumenter

Styremøter  2015

 • Styremøte 1- 2015
 • Styremøte 2 – 2015