KV Huldremyras Toke med 3. UK på feltprøve i Danmark

NVK Agder gratulerer Stian Halvorsen og KV Huldremyras Toke NO53368/19 (Jaktfrøydens BBB Grave Digger – Huldremyras Bkp Kali) med 3. UK på feltprøve i Danmark 21.9.2020.