Landssamling/ pinsesamling 2017

Landssamling/ pinsesamling 2017

Intensivt apportprøvekurs/instruksjon med erfarne instruktører

Ideen til treningen kom da vi fikk overtegning på apportprøvekurset for NVKOA. Vi strakk oss til å ta inn 24 kursdeltakere, men fortsatt var det noen som ikke kom med. Da kom ideen til å tilby trening/kurs på pinsesamlingen. Ove tok ideen på strak arm og tilbød gratis apportprøvetrening på pinsesamlingen.

Pinsesamlingen, en fantastisk arena for å skape miljø, trivsel og samarbeid. En arena der det er lett å inkludere alle medlemmene, også nye.

Beklageligvis kom innspillet fra oss vedrørende apportprøvetrening for seint så vi fikk ikke inkludert det i programmet. Dette bør på seinere samlinger komme med i programmet fra planleggingsstadiet da det var stor interesse for apportdisiplinene.

Det var hyggelig å se de «garvede» og de nye medlemmene skapte et miljø sammen, og det er bare en av gevinstene med en slik uformell trening!

Tilbakemeldingene fra nye medlemmer var svært bra, de følte seg velkommen fra første stund, dette gjaldt hele pinsesamlingen.

Vi som instruktører koste oss i det gode miljøet – været til tross!

 

Instruktører: Gunnar Gundersen og B. Elisabeth Flaata

Apportprøvekurs Buhol Lars Østlie m flere

Ser her innspill fra Lars Østli, en svært dyktig hundemann, som dessverre gikk fra oss så alt for tidlig!

Apportprøvekurs Buhol Konsentrasjon

Dyktig hundefører

Apportprøvekurs Buhol Instruksjon

I arbeid

Bildene er tatt av Bergthor!

Forfatter: B. Elisabeth Flaata