Martine ble Årets hund i Østfold 2022

Martine ble Årets hund i Østfold 2022

Unn Johannessen ble gjenvalgt som leder og Martine av Røssmyra ble Årets hund i Østfold.

Med imponerende resultater gjennom hele sesongen var det ikke mye tvil om hvem som skulle bli Årets hund 2022. Hun har 2 ganger 1. AK på skog og  1. AK på høyfjell i tillegg til 2 ganger 1.AK apport og en excelent og en xcert og Bis på utstilling. Fantastisk innsats av både hund og fører, Unn Johannessen.

Det var bra frammøte på årsmøtet med 16 medlemmer. I tillegg kom mange medlemmer fra Østfold Fuglehundklubb på det åpne foredraget om mentalitet hos jakthund av Stian Stende. Han driver Skaugom hundesenter på Gjøvik og holdt et meget interessant foredrag om mentaltester og hvordan vi kan bruke dem i både avl og trening.

Stian Stende holdt foredrag om mentalitet hos jakthunder.

 

Det har vært god aktivitet i klubben gjennom 2022. Østfoldapporten ble en suksess med rekordstor deltagelse og mange premierte hunder. Treningssamlingene på Ervalla i Sverige og Lenningen fjellstue var også populære og vil bli gjentatt i 2023. Nøyaktige datoer kommer snart.

 

Det sittende styret ble gjenvalgt og Unn Johannessen fortsetter som leder i ett år til.

 

Referat fra årsmøte NVKØ 2022

Torsdag 24. November 2022

Sted: ØFK Klubbhus, Skjelinveien 38, 1659 Torp

Åpning av møtet

Unn Johannessen ønsket velkommen og takket for frammøte. Totalt 16 medlemmer deltok. Klubben har pr. 24.11 2022 68 medlemmer. 

Etter årsmøtet var det foredrag om mentalitet hos jakthunder med Stian Stende fra Skaugom hundesenter. Foredraget var åpent og godt besøkt. 

Valg av møteleder

Unn Johannessen ble valgt til møteleder.

Valg av referent

Styrets sekretær, Jon Terje Hellgren Hansen ble valgt som referent.

Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Sissel Marthinsen og Vigdis Lunde Jaavall ble valgt til å underskrive.

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Godkjenning av styrets årsberetning

Styrets årsberetning ble gjennomgått av Unn Johannessen.  Årsberetningen viser et år med to vellykkede treningssamlinger og rekordstor deltagelse på Østfoldapporten. Klubbens planlagte jubileumssamling ble dessverre avlyst på grunn av få påmeldte. Årsberetningen ble godkjent av årsmøtet. Fullstendig årsberetning ligger vedlagt. 

Regnskap og revisjonsberetning 2022

Regnskapet ble presentert av kasserer Olav Gjestvang. Det viser et underskudd på 24.518,- Dette skyldes at klubben har kjøpt inn et stort antall premier til Østfoldapporten. Vi har kjøpt premier for 32 199,- Dette skal holde for de neste 6 årene. 

Østfoldapporten ga oss inntekter på 9 666,- 

Vi har 59 717 kroner på konto og 1 211,- kroner i kontanter. 

Regnskapet er revidert og funnet i orden av revisor Jane Aastorp-Raaden. 

Regnskapet ble godkjent av årsmøtet. 

Aktivitetsplan 2023

Styret har planlagt følgende aktiviteter:

Mars: Treningssamling høyfjell på Lenningen fjellstue

August: 

Østfoldapporten blir sansynligvis 5. august 

Treningssamling på Ervalla i Sverige en helg i august

Det kom også inn flere forslag på årsmøtet. Styret vil jobbe videre med disse:

  • Felles treninger på Tangen
  • Temakveld om jakt og prøver i Sverige og Danmark
  • Samling i Sverige eller Danmark på vårparten
  • Julecup i samarbeid med ØFK. 

Innkomne saker

Det har kommet inn forslag fra Jon Terje Hellgren Hansen om at styret i NVKØ gis mandat til å fremme forslag på RS om at NVK tar ansvar for rasen Tsjekkisk Vorstehhund på lik linje med korthår, langhår og strihår. Tsjekkisk Vorstehhund er godkjent som egen rase i NKK og FCI med nummer 245. 

Forslagsstiller fortalte kort om rasens bakgrunn og særpreg. 

Årsmøtet ga sin støtte til forslaget. 

Valg av styre, valgkomité og revisor

Valgkomiteens innstilling til styre ble enstemmig valgt.

Leder: Unn Johannessen for 1 år 

Nestleder: Jon Andersen for 2 år 

Sekretær: Jon Terje Hellgren for 2 år 

Kasserer: Olav Gjestvang for 2 år 

Styremedlem: Torbjørn Fosser for 2 år 

Varamedlem: Pål Pettersen for 1 eller 2 år 

Valgkomité: 

Leder: Inger Helene Onsager for 1 år, 

Øyvinn Thorgersen for 2 år 

Geir Luthen for 2 år 

Revisor: Jane Christin Aastorp-Raaden for 1 år

Heder og ære

Årets hund ble Martine av Røssmyra og eier Unn Johannessen med veldig gode resultater:

1 x Excelent på utstilling

1 x cert og Bis på utstilling

2 x 1.AK apport

2 x 1.AK Skog

1 x 1. AK høyfjell høst

Det ble ikke kåret årets UK hund i år på grunn av manglende resultater. 

Revisjon av reglement for jaktprøver

Klubbene er invitert til å komme med tilbakemeldinger på forlaget om revisjon av reglene på jaktprøver. Årsmøtet hadde en åpen diskusjon om dette og styret har notert seg følgende punkter:

  • punkt 3.1 Forslag fra Hallingdal og ITFK om å fjerne 1.AK skog som kvalifisering til VK  vinnerklasse på høyfjell og lavland.  – Årsmøtet er kritiske til forslaget
  • punkt 3.2.2 Forslag fra AFK om krav til utført apport i alle prøvegrener for å bli premiert i AK.  – Årsmøtet var positive til forslaget
  • punkt 1.2.7 Utestengelse av hund. Forslag fra TFK om utestengelse av hund som jager rein, vilt/bufe.  Her er ordlyden litt uklar og årsmøtet er skeptiske til forslaget om det fører til utestengelse av hunden om den jager hårvilt. 

Styret vil gå gjennom forslagene til endringer nøye og komme med en samlet tilbakemelding til Dommerutvalget innen 1. januar 2023.