Medlemsmøte

Velkommen til medlemsmøte NVK M&R!

Innkaller til medlemsmøte onsdag 3.april kl. 19.00 ved RIR anlegget i Årødalen, Molde.

Saker: Planlegging av apportprøve 1. og 2. juni 2024.

Saker fra DK/RS

Eventuelt.

Vel møtt!

Påvegne av leder, Frode.