Medlemsmøte i NVK V/T

Styret i NVK V/T inviterer til medlemsmøte 12. februar kl. 19. Tema for møtet er sakene som skal behandles på årets representantskapsmøte i NVK.

Styret i NVK V/T inviterer til medlemsmøte 12. februar kl 19 på «låven» hos Ole-Erik Furuheim i Skien. Adressen er  Elsetvegen 200, Skien.

Tema for møtet er sakene som skal behandles på årets representantskapsmøte i NVK. Her er det flere saker som kan engasjere, bl.a. avlsplan for 2020-2025 og forslag om endring av avlskriterier for KV og SV.

Vi håper flest mulig benytter sjansen til å komme med innspill til sakene som skal behandles!

Velkommen!