Medlemsmøte i NVK V/T

Styret i NVK V/T inviterer til medlemsmøte 4. februar kl. 18.30. Tema for møtet er sakene som skal behandles på årets representantskapsmøte i NVK.

Styret i NVK V/T inviterer til medlemsmøte 4. februar kl 18.30 på «låven» hos Ole-Erik Furuheim i Skien. Adressen er  Elsetvegen 200, Skien.

Tema for møtet er sakene som skal behandles på årets representantskapsmøte i NVK.
I tillegg vil styret orientere om årets aktiviteter i V/T. Hva ønsker medlemmene?

Vi håper flest mulig benytter sjansen til å komme med innspill til sakene som skal behandles på RS og til årets aktiviteter i V/T!
Enkel servering.

Velkommen til en sosial kveld!