Meir om saueaversjonsdressur

Her finn du eir info om hva saueaversjonsdressur går ut på og hvordan du forbereder deg og din hund til kursdagen.

Kort om dressuren

NJFF konkluderer med at etter «20 års erfaring i å bruke elektrisk dressurhalsbånd i aversjonsdressur, kan vi uten problemer konkludere med at dette har gitt både hunder, og ikke minst sauer, en enklere og tryggere tilværelse». Det er normalt ingen bivirkninger etter gjennomført aversjonsdressur. Hundene avreagerer normalt svært rask etter at de har kommet ut av situasjonen der de fikk strøm.

Den grundige skoleringen de autoriserte instruktørene har gjennomgått er din garanti for at hunden assosierer ubehaget med testdyrene og ingen ting ellers.

Dressuren på NVK sine saueaversjonskurs utføres av NVKs erfarne instruktører som er autorisert av Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Under selve dressuren er det viktig at vi får til en situasjon der hunden opplever at den går på en ganske alminnelig tur. Selve dagen vil alle få en introduksjon, og beskjed om hvordan du som eier bør opptre. Selve sauedressuren vil foregå på et avgrenset jorde med (hundevante) sauer. Der vil en og en eier få beskjed om å koble fra og gi fri-kommando. Det er viktig at eier ikke gir noen form for stopp-kommando, men stoler på instruktøren. Dette både fordi hunden da ikke kobler støtet til eier – det er sauen sin feil, men også for ikke å lære hunden at det er du som eier som stopper jakten.

Hundeeiers forberedelse til kurset

Etter som dressurhalsbåndet veier 200 – 400 gr – litt avhengig av hvilken type som blir benyttet, vil det være en fordel om hunden blir tilvendt å gå med en viss vekt i halsbåndet i en-to ukes tid før kurset, og helst en uke etter kurset også. Dette kan du gjøre ved å tape 2 store, runde, eller helst firkanta, lommelyktbatterier til et bredt og flatt halsbånd.

Krav for å få beviset

Hvis hunden din ikke har bevis fra før må du møte 2 kvelder med minst 2 ukers mellomrom. Hunden må ikke jage sau siste kvelden for å få godkjenning.

Har hunden bevis fra før holder det med 1 repetisjon så lenge hunden ikke jager sau denne kvelden. Tidlegaere var det slik at unge hunder (opp til ca 12 måneder) fekk godkjenning for 1 år, mens voksne hunder fekk godkjenning for 2 år. No er reglane endra og om ein har fått beviset gjeld det for resten av hundens liv, men det er å anbefale å sjekke hunden minst annan kvart år likevel. Enkelte grunneigarar har som krav at hund som skal delta på jakt- eller appportprøve på deira grunn, må ha saueaversjonsbevis som ikkje er eldre enn 2 år.

Hvis du er redd for at hunden din selv under dressur kan angripe/skade sauen bruker vi langline første kvelden. Det er hundeeier som er ansvarlig for evt skade på sau.

Vær obs på at selv når hunden har fått godkjendt bevis, betyr ikke det at du kan stole 100% på at hunden ikke vil jage sau. så unngå derfor kontakt med sau og løs hund så sant du kan. Dette for å forebygge og unngå at vi i år får uheldige møter mellom hund og sau.

Hva du skal bringe med til testen

Hundens registreringspapirer fra NKK (Dersom hunden er registrert)
Alternativt dokumentasjon på evt. ID merking
Dersom hunden tidligere har gjennomgått aversjonsdressur, skal skjema fra tidligere gjennomført test medbringes. Ved fornyelse av bevis, skal utstedt bevis på bestått aversjonsdressur medbringes.