Midler til distrikts- og ungdomstiltak

Midler til distrikts- og ungdomstiltak

Retningslinjer for søknader om tiltak i distriktene finner du her.

NVK ønsker å stimulere til økt aktivitet i distriktene. Hvert år blir det budsjettert midler til distriktstiltak. Midlene fordeles tilnærmet likt mellom to halvår.

Distriktsrepresentanten eller distriktsutvalgene kan søke støtte til tiltak som fremmer aktivitet som igjen tilbakefører midler tilbake til distriktsklubbene. Tiltak det kan søkes midler til er for eksempel:

  • kurs- og treningssamlinger
  • temakvelder og andre sosiale tiltak rettet mot nye/yngre medlemmer
  • innkjøp av utstyr (f.eks dressurhalsbånd, startrevolver, radio mm)

Søknaden må inneholde informasjon om følgende:

  1. Hensikten/formålet med aktiviteten
  2. Kort beskrivelse av aktiviteten
  3. Forventet antall deltagere
  4. Tidsrommet for gjennomføring
  5. Anvendelse av utstyr
  6. Et enkelt budsjett som viser utgifter og inntekter

Frist for innsendelse er 1. februar og 1. september. Søknader sendes post@vorsteh.no

Søknadene behandles av hovedstyret. Det settes ikke noe maksimum beløp. Styret vil tilstrebe å fordele midlende på en slik måte at de kommer flest mulig til gode.