Årsberetning NVK Troms 2023

Årsberetning NVK Troms 2023

Distrikt Troms har hatt 6 styremøter og ett medlemsmøte i 2023

Styrets sammensetning 2023:

  • Liv-Jorun Karlsen (ny DR)
  • Karina Kolflaath
  • Gunnar Knoph
  • Stephan Winsjansen

Det gamle styret har fortsatt gjennom 2023 for å få til en tilfredsstillende kontinuitet. Denne ordningen gjaldt for 1 år fra januar 2023.

Styremedlemmer fra forrige styre:

  • Harriet Wiggen
  • Trude Langstrand
  • Trude Giverhaug