Møtereferater distrikt Troms 2023

Møtereferater distrikt Troms 2023

Distrikt Troms har hatt 6 styremøter og ett medlemsmøte i 2023

referat 210223 nvk_1_2023

referat 110423 nvk_2_2023

referat 060623 nvk_3_2023 (002)

referat 290823 nvk 4_2023

referat 101023 nvk 5_2023

referat 051223 nvk 6_23

Årsmøtereferat 240123 TG

Styrets sammensetning 2023:
– Liv-Jorun Karlsen (ny DK),
– Karina Kolflaath,
– Gunnar Knoph,
– Stephan Winsjansen,
Det gamle styret har fortsatt gjennom 2023 for å få til en tilfredsstillende kontinuitet. Denne ordningen gjaldt for 1 år fra januar 2023
Styremedlemmer fra forrige styre:
– Harriet Wiggen
– Trude Langstrand
– Trude Giverhaug