Nå er det mulig å registrere dødsårsak

Avlsrådet oppfordrer hundeeiere til å registrere dødsårsak på egen hund.

NKK har tidligere i år lagt til rette for at man kan registrere dødsårsak på egen hund.

Det er nå muligheter for å melde hund som død i Dogweb. Gå inn på nkk.no – Mine sider – Hunder og dødmelding av hund.

Her oppgir man også dødsårsak og når hunden døde.

Dette er viktig at blir gjort av hensyn til statistikker