NKKs HD-rapport

Det er ifølge NKK mye usikkerhet rundt HD-røntgen, avlesning og indeks, samt arvbarhet av HD og dermed HD-statusens plass i avlsarbeidet.

NKKs HD-gruppe har vært i arbeid siden 2017 og har nå ferdigstilt sitt arbeide, og levert en omfattende sluttrapport.

Ifølge mandatet er det «mye usikkerhet rundt HD-røntgen, -avlesning og –indeks, samt arvbarhet av HD og dermed HD-statusens plass i avlsarbeidet.» Rapporten ble behandlet av NKKs hovedstyre 11. april, og konkrete tiltak ble fattet.

Du kan lese hele rapporten med vedlegg her: https://www.nkk.no/hd-gruppa/category1273.html 

LAST NEDSluttrapport NKKs HD-prosjekt 2019

Les også:

(først publisert 28. mai 2019)