NKKs HD-rapport er klar

Det er ifølge NKK mye usikkerhet rundt HD-røntgen, avlesning og indeks, samt arvbarhet av HD og dermed HD-statusens plass i avlsarbeidet.

NKKs HD-gruppe har vært i arbeid siden 2017 og har nå ferdigstilt sitt arbeide, og levert en omfattende sluttrapport.

Ifølge mandatet er det «mye usikkerhet rundt HD-røntgen, -avlesning og –indeks, samt arvbarhet av HD og dermed HD-statusens plass i avlsarbeidet.»

Rapporten ble behandlet av NKKs hovedstyre 11. april, og konkrete tiltak ble fattet. NKK skriver at tiltakene blir offentliggjort i løpet av kort tid.

Du kan lese hele rapporten med vedlegg her: https://www.nkk.no/hd-gruppa/category1273.html 

LAST NEDSluttrapport NKKs HD-prosjekt 2019

Les også: