NM lag vinter 2017

NM lag vinter 2017

Da er lagene tatt ut og vi ønsker alle sammen lykke til!

Da er lagene til NM Lag vinter 2017 på Andøya tatt ut:

Korthår:

Itza’s Heidi, Anne Maj Krogh
Tiurjegerens Solo av Sognexpressen , Robert Brenden
Rypesteggens Ravna, Ulf Antonsen

Reserve: Sognexpressens Nikita, Robert Brenden

Strihår:

Ben av Raisjävri, Sigmund Nyborg
Fallvindens Likka, Trude Langstrand
Fallvindens Mattis, Torgeir Dahl

Reserve: Myrtel av Brandsegg Søndre, Rune Fossum

Rune Fossum har takket ja til jobben som lagleder.

Jaktrådet ønsker deltagerne lykke til!

(forside bildet er fra NM lag i 2015 på Andøya da KV tok sølvplassen.)