Norsk Derby finale 2015

Se vinnerne av Norsk Derby 2015 og les dreieboka her.

Norsk Derby 2015 logoVinnere

 1. ES Berkjestølens Noha. Tom P. Johansen
 2. P Eidemlias Kein. Finn Larsen
 3.  P Rokkomborres A Mim. Bjørn Solheim
 4.  GS Sarabakks Lucifer. Lars Å. Arnesen.

Dreiebok Norsk Derby Finale 2015.

Terreng: Hjerkinn Nord/Høy.

Dommere: Øyvind Eriksen og Tore Kallekleiv

Værforhold: NDF 2015 ble gjennomført under flotte høstforhold. Delvis skyet med gløtt av sol, svak vind og 7-8 varmegrader.

Finalister:

 • GS Sarabakks Lucifer E/F Lars Ådne Arnesen
 • ES Frøken Fellini Av Skåpleinun E/F Ingeborg Sjurseth
 • P Rokkomborres A Mim E/F Bjørn Solheim
 • ES Synnerdalens Lykke E/F Katrin Gonsholt
 • GS Bjørklitoppens Lycke E/F Elin Johanne Andersen
 • ES Peppa Av Skåpleinun E/F Siri Kulberg Sjurseth/Bjørn Sjurseth
 • IS Hadseløyas Azzi E/F Ulf Johansson
 • ES Lundefjellets Dj Pinki E/F Ivar Vanebo
 • P Myrteigens Villig E/F Terje Nordheim
 • B Alice E/F Aina Jansson/Nils Sandberg
 • P Prick E/F Per Gustav Zakariassen
 • ES Nera E/F Ole Magnus Hagen
 • P Lady Gaga Av Vor-Point E/F Aslak Digernes
 • P Eidemlias Kein E/F Finn Larsen
 • ES Tjellgårdens 7R E/F Kurth Hauge
 • ES Heegårdens Venice E/F Robert A Ditlef Johansen
 • ES Bjerkestølens Doha E/F Tom Petter Johansen
 • P Jimrypas Gea E/F Dagfinn Nilsen

Første runde

Etter en fin marsj med spente førere og dommere langs Kongevegen startet vi høyt i terrenget uten å finne det helt store med fugl. Vi valgte derfor å gå lavere i 2. runde i håp om å finne mere fugl, noe vi lyktes bra med.

1 runde 15 min.

Slipp 1 utsikten til Snøhetta

Slipp 3 Finaleslipp og nyter utsikten til Snøhetta

Slipp 2 2212 Finaleslippog nyter utsikten til Snøhetta

1 slipp: GS Lucifer-ES Fellini:

I svak medvind fører Lucifer slippet og dekker terrenget på en meget god måte i utmerket kontakt. Fellini blir for perifer og egenrådig og utgår. Begge har sjanse på fugl. Lucifer over Fellini som utgår.

2 slipp: P Mim-ES Lykke:

Mim fører slippet, men noe ensidig i starten. På slutten av slippet jakter hun meget godt i god kontakt. Lykke starter godt, men utover i slippet blir hun perifer og åpen. Utgår. Mim over Lykke som utgår.

Rangering: P Mim, GS Lucifer

3 slipp: GS Lycke –ES Peppa:

I medvind fører Peppa slippet og revierer på en god måte i god kontakt. Lycke blir noe åpen og forsvinner over brink. Finnes senere i stand. Går villig på uten å presentere fugl. Lycke kommer tilbake i samme område og støkker rype. Roes greit. Peppa over Lycke.

Rangering: P Mim, GS Lucifer, Es Peppa, GS Lycke.

4 Slipp: IS Azzi-ES Pinki.

I åpent terreng fører Pinki og avsøker terrenget utmerket. Utover i slippet tar Azzi over føringen med meget høy intensitet og fart i søket og jakter utmerket i god kontakt. Pinki markerer en del og mister noe av intensiteten mot slutten. Azzi over Pinki.

Rangering: IS Azzi, P Mim, ES Pinki, GS Lucifer, ES Peppa , GS Lycke.

5 slipp: P Villig-B Alice:

I motvind starter Alice i meget stor fart og revierer med god fremdrift i utmerket kontakt. Fører slippet over Villig som også jakter meget godt med stor bredde, men med litt mindre fremdrift.

Alice over Villig.

Rangering: IS Azzi, B Alice, P Villig, P Mim, Es Pinki, GS Lucifer, ES Peppa, GS Lycke.

6 slipp: P Prick-ES Nera

I motvinden fører Prick slippet og dekker terrenget på en god måte. Nera vender noe feil på vinden og mangler i dag tilstrekkelig jaktlyst. Søket blir noe småskårent og hun holder ikke klassenivå. P Brick over Nera som utgår.

Rangering: IS Azzi, B Alice, P Villig, P Mim, P Prick, ES Pinki, GS Lucifer, ES Peppa, GS Lycke.

7 slipp: P Gaga- P Kein.

I side/motvind fører Gaga slippet og utnytter vind og terreng på en meget god måte i god kontakt. Kein starter ut i meget stor fart og dekker terrenget godt i store men noe åpne slag. God kontakt.

Gaga over Kein.

Rangering: IS Azzi, B Alice, P Villig, P Mim, P Gaga, P Prick, P Kein, ES Pinki, GS Lucifer, ES Peppa, GS Lycke.

8 slipp: ES 7R-ES Venice

Venice fører slippet på bedre fart og intensitet og dekker terrenget meget godt. Utmerket kontakt. 7R jakter med stor fart og avsøker terrenget godt og har enkelte meget gode slag i god kontakt. Venice vinner slippet på bedre terrengdekning. Venice over 7R.

Rangering: IS Azzi, B Alice, P Villig, ES Venice, P Mim, P Gaga, ES 7R, P Prick, P Kein, ES Pinki, GS Lucifer, ES Peppa, GS Lycke.

9 slipp: ES Doha-P Gea

I sidevind og åpent terreng fører Doha slippet og bruker vind og terreng på en utmerket måte i god kontakt. Doha finnes i stand, makker kommer til og tar opp rype. Doha er komplett rolig i oppflukt og skudd, mens makker forfølger hemningsløst. Utreder ok. Gea mangler tilstrekkelig intensitet og søksformat. Utgår. Doha over Gea som utgår.

Første runde er over og vi har følgende rangering:

Doha m/fugl, IS Azzi, B Alice, P Villig, ES Venice, P Mim, P Gaga, ES 7R, P Prick, P Kein, ES Pinki, GS Lucifer, ES Peppa, GS Lycke.

Oppsett 2 runde som blir på 15 min:

 1. GS Lucifer-P Mim
 2. GS Lycke-IS Azzi
 3. ES Peppa-ES Pinki
 4. P Villig-P Prick
 5. B Alice-P Gaga
 6. P Kein-ES Venice
 7. ES 7R-ES Doha.

10 slipp: GS Lucifer- P Mim.

Begge søker meget godt med Mim som førende på bedre fremdrift. Lucifer tar stilfull stand. Reiser ryper presist, når fører er på drøyt skuddhold. Akseptabelt rolig i oppflukt og skudd. Begge har senere sjanse på fugl som letter i området. Senere i slippet finnes Mim i stand i høyt kjerr. Reiser rype i etapper, noe upresist. Mim er komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder. Mim sitt fuglearbeid er bedre og hun vinner slippet mot Lucifer. Mim over Lucifer.

Rangering: P Mim m/fugl, GS Lucifer m/fugl.

11 slipp: GS Lycke –IS Azzi.

Azzi jakter i meget stor fart med høy intensitet . Fører slippet med utmerket reviering. Lycke støkker ryper i 2 omganger og forfølger. Lycke blir noe kontaktløs på slutten av slippet.

Azzi over Lycke som utgår.

Rangering: P Mim m/fugl, GS Lucifer m/fugl, IS Azzi.

12 slipp: ES Peppa-ES Pinki

Begge hundene blir for småskåren og ineffektiv. Holder ikke lenger klassenivå. Begge utgår.

13 slipp: P Villig-P Prick.

Villig fører slippet med god bredde i søket, men begge bærer preg av dagen og mangler noe på intensitet, fart og fremdrift. Villig tar stand langt ute, som holdes lenge. Kun småfugl letter når Villig går frem på kommando. Begge utgår.

14 slipp: B Alice-P Gaga.

I side/motvind fører Alice slippet og dekker begge sider av terrenget meget godt, i god kontakt med fører. Har tomstand. Gaga jakter også meget godt med bra intensitet, men blir noe ensidig på bekkasinmyrer. Alice over Gaga.

Rangering: P Mim m/fugl, GS Lucifer m/fugl, B Alice, P Gaga, IS Azzi.

15 slipp: P Kein-ES Vince.

To meget sterke søkere med Kein i føringen pga større terrendekning. Kein finnes i stand. Justerer seg til ny stand, går villig på og reiser presist rypekull. Rolig i oppflukt og skudd. Det letter fugl i to omganger i dette slippet. Venice har hatt sine sjanser og utgår.

Rangering: P Kein m/fugl, P Mim m/fugl, GS Lucifer m/fugl, B Alice, P Gaga, IS Azzi.

16 slipp: ES 7R-ES Doha.

Umiddelbart etter slipp støkker 7R rype. Doha fører hele slippet og viser oss et unghundsøk av høy klasse. Utmerket terrengdekning i prima samarbeid med fører. Doha over 7R.

Rangering: ES Doha m/fugl, P Kein m/fugl, P Mim m/fugl, GS Lucifer m/fugl, B Alice, P Gaga, IS Azzi, 7R.

Finaleslipp:

ES Doha-P Kein.

I et kort finaleslipp viser Doha at hun straks tar føringen over Kein og hun vinner slippet:

Resultat Norsk Derby Finale 2015.

 1. 1NDF ES Bjerkestølens Doha, f/Tom Petter Johansen.
 2. 2NDF P Eidemlias Kein, f/Finn Larsen.
 3. 3NDF P Rokkomborres A Mim, f/Bjørn Solheim.
 4. 4NDF GS Sarabakks Lucifer, f/Lars Ådne Arnesen.

Dommerne takker deltakere for en fin dag i fjellet. Samtlige deltakere viste god sportsånd og bidro til at vi fikk en hyggelig Derby-finale. De takker for det ærefulle oppdraget med å få dømme Norsk Derby Finale 2015.

Tore Kallekleiv og Øyvind Eriksen.