NVK Innlandet arrangerer apportprøve i pinsen

NVK Innlandet arrangerer apportprøve i pinsen

Det blir det 10. året det arrangeres apportprøve på Åstjern! Apportprøven er åpen for alle stående fuglehundraser.

Norsk Vorstehhund klubb avd. Innlandet Arrangerer FUGLEHUNDPRØVE – APPORT i pinsen
lørdag 27 mai og mandag 29 mai 2023 Sted: Åstjern, 2760 Brandbu

Det blir det 10. året det arrangeres apportprøve på Åstjern! Apportprøven er åpen for alle stående fuglehundraser.

Prøveleder: Tommy Lund-Andersen, tlf.: 92411055, mail: tiurjegerns@gmail.com

Prøvesekretær: Anja Sveen tlf.: 97750383 mail: anjaoversveen@gmail.com

Dommeransvarlig: Ove Myhre

Deltakeravgift: kr 375,- UK/AK. Påmelding gyldig kun via dogweb.

Det kommer til å bli premiering av dagens beste, prøvens beste UK og AK-hund, samt Eliteapport!

Frist påmelding: 12.05.2023.

Oppmøtetid: kl.09.00 begge dager.                                                                                                                                                                 Partilister Åstjern apportprøve

Alle må ha med egne fugler, godkjent i hht. reglene, som pakkes i egen pose og merkes med hundens navn.

Husk: 2 fugler til sporøvelsen og søkapporten i AK (en trekkfugl og en fugl som skal apportere på spor). Bra om dere på forhånd fester en snor på trekkfuglen som sitter godt.

Eget vilt må godkjennes av dommer. Fersk, opptint, frossen og tørket fugl er tillatt, også i 2023. Se flere regler her: NKKs Jakthundkomité innvilget dispensasjon fra Apportprøver – Velkommen til Fuglehundklubbenes Forbund

Det blir IKKE klubbfugl.

Krav om sauerenhetsbevis. Alle må vise dette, for å kunne være med på prøven.

For de som skal stille på apportprøve og ta apportbevis på Pinsesamlingen på Åstjern, må alle ha saueaversjonsbevis, også de unge UK-hundene.
Og vi har nå mulighet for saueaversjon i Austmarka før prøva.
(Husk noen må ha retest etter 14 dager)


Ring og avtal med:
Magnus Lindberg
91147735

Vedr. trekking av hunder: Påmeldingsavgiften (fratrukket 25% administrasjonsgebyr) betales bare tilbake hvis:

  • Påmeldingen ikke godtas.
  • Ved forfall legitimert ved veterinærattest eller legeattest for fører som foreligger senest 12 timer før opprop. For løpske tisper godkjennes egenerklæring på standardisert skjema.

Egenerklæringen oversendes på mail eller pr. post til prøveleder så snart løpetiden er konstatert og innen prøvestart.  Egenerklæring som mottas etter at prøven er avviklet vil ikke bli tatt til følge.

link til skjema: http://www.fuglehundklubbenesforbund.no

 

Annen viktig info:

Det vil være kiosksalg.

Ta kontakt med Anja Sveen, tlf.97750383 om du/dere trenger overnatting i hytte, sengeplass, bobil, campingvogn eller telt.

Etter påmeldingsfristen blir partilistene og nærmere info publisert på NVK nettside og FB norsk vorstehhundklubb avd. Innlandet

 

Denne helgen arrangeres NVK’s landssamling samme sted.

Veibeskrivelse:

https://goo.gl/maps/9n4R3mYWVdwmRw777

Velkommen 😊