NVK Østfold inviterer til temakveld med Mattias Westerlund

NVK Østfold minner om temakveld med Mattias Westerlund fredag 20. januar.

Kl. 18.00 Halmstad barneskole, Adresse: Skoleveien 4a, like ved Rygge stasjon og Ryggehallen.

Pris: 200 kroner, betales ved inngang.

Velkommen!

Hundskolan Vision logo

Mattias Westerlund
Mattias Westerlund