NVK Rogaland årsmøte 2023

NVK Rogaland årsmøte 2023

Årsmøtet 2023 ble gjennomført 22. februar 2023

Årsmøtet 2023 ble gjennomført 22. februar 2023.

Det kom 9 medlemmer, nesten en 10-del av klubben.

Referat og økonomi finner du under Årsmøte og dokumenter.