NVK Rogaland inkalling til årsmøte

Det kalles inn til årsmøte i NVK Rogaland torsdag 27.01.22, kl 19:00

Det kalles inn til årsmøte i NVK Rogaland torsdag 27.01.22, kl 19:00

Forslag/saker til årsmøtet må være styret i hende innen 13.01.22

NVK logoSaksliste:

  1. Velkommen
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av referent samt valg av 2 personer til å underskrive protokoll
  4. Årsberetning 2021
  5. Regnskap 2020-2021
  6. Aktivitetsplan 2022
  7. Innkomne saker
  8. Budsjett 2022
  9. Valg.

 

Årsmøtedokumenter vil bli lagt ut senest 1 uke før årsmøtet, sammen med informasjon og sted.

For å få et overblikk over hvem som kommer setter vi pris på en tilbakemelding på SMS til Thomas Nyberg (916 63 151)

Det er flere som har skaffet seg vorstehvalp dette året. Klubben ønsker å øke aktiviteten neste år blant annet med et valp/unghund treff.

Vi vil derfor ønske nye medlemmer spesielt velkomne til årsmøtet.

 

Styret